Fakulta - přední část

O fakultě


Jednou z  významných institucí v celosvětovém měřítku, které se aplikovanými vědami zabývají, je Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla v roce 1990 a za dobu své existence se stala fakultou moderního evropského formátu. V současné době se fakulta dělí na šest kateder, a to katedru fyziky, geomatiky, informatiky a výpočetní techniky, kybernetiky, matematiky a mechaniky.

Čím se jednotlivé katedry zabývají? Předmětem vědecké činnosti katedry fyziky je řešení zásadních problémů z oblasti fyziky plazmatu, plazmochemie či tenkých vrstev a pevných látek, které vznikají při výzkumu nové generace tenkovrstvých materiálů s unikátními fyzikálními vlastnostmi. Geomatika se zabývá získáváním, analýzou, a využitím geografických informací a absolventi tohoto oboru najdou široké uplatnění v řadě oborů zabývajících se kartografií či geografickými informačními systémy. Výzkumná činnost katedry informatiky a výpočetní techniky je soustředěna na medicínskou informatiku, počítačovou grafiku či zpracování textových dat (NLP). A kybernetika? To je studium a vývoj moderních technologií v oblasti řídící techniky, robotů a umělé inteligence. Katedra matematiky se věnuje zejména výzkumu v oblasti matematické analýzy, teorie grafů či geometrického designu. Katedra mechaniky se zabývá modelování heterogenních materiálů a biomechanických struktur, modelováním dynamicky namáhaných konstrukcí a proudění tekutin a v neposlední řadě návrhem inteligentních kompozitních konstrukcí. 

Ve všech odvětvích svého výzkumu a vývoje získává Fakulta aplikovaných věd (FAV) skvělé výsledky. A jak toho dosáhla? Největším pracovištěm fakulty je evropské centrum excelence NTIS - “Nové technologie pro informační společnost”. Na nejrůznějších projektech tady pracují ti nejvýznačnější akademici a vědecko-výzkumní pracovníci. Do fakultních výzkumných týmů, které se podle své specializace orientují na základní či aplikovaný výzkum, se samozřejmě pravidelně zapojují i studenti. O studium na Fakultě aplikovaných věd je opravdu velký zájem. Protože aplikované vědy, to je výzva. Kde jinde byste zjistili, jak vyrobit materiál tvrdší než diamant, programovat buňky tak, aby bakterie voněly jako mentol nebo banán, nebo pochopili význam slov chaos a nekonečno? Jedině na FAV. 

Fakulta zároveň podporuje studium v zahraničí. To znamená řadu destinací, kam je možno v rámci studia vycestovat, i širokou podporu při vyřizování této studijní cesty. Dalším bonusem je skutečnost, že Plzeň je tradičně průmyslové město. Fakulta se tedy snaží především o kvalitní výzkum a následně o výraznou aplikaci tohoto výzkumu a výsledků do praxe a spolupracuje s řadou firem od těch menších až po velké a známé korporace. A v neposlední řadě je tady i skutečnost, že jak Plzeň, tak FAV jsou ke “svým” studentům velmi přátelské a opravdu jim mají co nabídnout.

 

                                                     

6

kateder

1000 +

studentů

350 +

zaměstnanců

5500 +

absolventů