46

PARTNERSKÉ FIRMY FAV

Děkujeme všem našim partnerům. Jsme vděčni za jejich podporu akademické sféry a příležitost propojit náš výzkum i výuku s praxí.

Staňte se partnerem Fakulty aplikovaných věd

Získejte v naší fakultě zajímavého partnera pro svoje aktivity. Najděte si budoucí zaměstnance mezi našimi absolventy, spolupracujte se špičkovými výzkumníky, využijte možnosti prezentace vaší společnosti v prostorách fakulty a na akcích, které pořádáme.

  • Řešení společných výzkumných projektů
  • Využití našich výzkumných kapacit pro řešení vašich cílů
  • Spolupráce při vytváření témat kvalifikačních prací
  • Participace na výuce či vybraných přednáškách
  • Studentské praxe a stáže ve firmách
  • Přímý sponzoring fakulty nebo jejích konkrétních aktivit
  • Účast na fakultních akcích

Seznamte se s naším partnerským programem i připravovaným on-line nabídkovým systémem příležitostí. Zveme vás na přátelské setkání, kde všechny podrobnosti s vámi rádi probereme osobně.

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

Zlatí partneři