37

Bakalářské studium

Základ pro vaši budoucí úspěšnou kariéru.
Jak podat přihlášku Nabídka studia

Základní informace

Přijímací řízení

Fakulta nabízí studium v široké škále studijních programů, ze kterých si vybere každý zájemce o technické vzdělání. 

Přijímací řízení je nastaveno tak, aby nabízelo možnost ke studiu uchazečům z různých typů středních škol a kritéria pro přijetí zohledňují řadu aspektů (např. dosažený průměr, výsledky z národních srovnávacích zkoušek). 

Garantujeme přijetí - máme eminentní zájem zejména o ty nejkvalitnější uchazeče (úspěšné řešitele vybraných prestižních soutěží apod.), kterým přijetí garantujeme.

Absolvent bakalářského studia získá po ukončení titul Bc. a může pokračovat ve studiu v některém z magisterských programů (titul Ing. nebo Mgr.) nebo se uplatnit v praxi. 

Proč k nám?

 • Kompatibilita systému vysokoškolského vzdělávání s požadavky EU
 • Kreditní systém studia - student sám rozhoduje o studijní zátěži, volí rytmus i obsah studia dle svých potřeb
 • Možnost studia v zahraničí, zapojení do mezinárodních vzdělávacích a mobilitních programů
 • Perspektiva bezproblémového uplatnění absolventa na trhu práce s odpovídajícím finančním ohodnocením
 • Studijní programy a obory v prezenční formě studia s možností volby studia předmětů všech fakult ZČU v Plzni
 • Stipendijní systém podporující vaši motivaci ke studiu a ocenění úspěšných studentů

Co Vás čeká?

 • neanonymní prostředí středně velké fakulty
 • areál školy na klidném místě se spoustou zeleně
 • tramvajová zastávka s názvem Technická přímo u fakulty
 • univerzitní kavárna v budově fakulty
 • moderní komfortně vybavené přednáškové sály
 • studovna
 • fakultní parkoviště
 • v blízkém okolí UniCity living, pekárna, bistro a několik obchodních domů