38

Navazující magisterské studium

Pokračujte ve studiu oboru, kterému jste se věnovali jako bakaláři, nebo si vyberte obor zcela odlišný. Je to na vás.
Jak podat přihlášku Nabídka studia

Základní informace

Přijímací řízení

Magisterské studium navazuje na studium bakalářské a poskytuje 2. stupeň vysokoškolského vzdělání. Délka studia je 2 roky, kromě programu Územní plánování, kde je délka studia pouze 1,5 roku. Absolvent získá po ukončení titul Ing. nebo Mgr. a najde uplatnění jako expert v daném oboru, případně se může věnovat vědě a výzkumu například v doktorském studiu. Absolventi, kteří získají titul Mgr. mohou po složení státní rigorózní zkoušky obdržet titul RNDr.

PROČ K NÁM?

 • Kompatibilita systému vysokoškolského vzdělávání s požadavky EU.
 • Kreditní systém studia - student sám rozhoduje o studijní zátěži, volí rytmus i obsah studia dle svých potřeb.
 • Možnost studia v zahraničí, zapojení do mezinárodních vzdělávacích a mobilitních programů.
 • Perspektiva bezproblémového uplatnění absolventa na trhu práce s odpovídajícím finančním ohodnocením. 
 • Studijní programy a obory v prezenční formě studia s možností volby studia předmětů všech fakult ZČU v Plzni.

CO VÁS ČEKÁ?

 • neanonymní prostředí středně velké fakulty
 • areál školy na klidném místě se spoustou zeleně
 • tramvajová zastávka s názvem Technická přímo u fakulty
 • univerzitní kavárna v budově fakulty
 • moderní komfortně vybavené přednáškové sály
 • studovna
 • fakultní parkoviště
 • v blízkém okolí UniCity living, pekárna, bistro a několik obchodních domů