Rigorózní řízení

Rigorózní řízení na Fakultě aplikovaných věd se řídí podle Vyhlášky děkana - Řád rigorózního řízení.

K rigóroznímu řízení se může přihlásit absolvent magisterského studia, který splňuje podmínky uvedené ve výše zmíněných pravidlech. Uchazeč odevzdává rigorózní práci a skládá státní rigorózní zkoušku před komisí pro rigorózní řízení. Po úspěšném absolvání je uchazeči udělen akademický titul "Doktor přírodních věd" uváděný před jménem ve zkratce RNDr.

Oblasti studia

Oblasti studia, v nichž uskutečňuje FAV navazující magisterský studijní program, v rámci kterého je možné konat na FAV rigorózní řízení (studijní program rigorózního řízení):

  • Matematika a její aplikace
  • Učitelství matematiky pro střední školy
  • Učitelství fyziky pro střední školy

Řád rigorózního řízení

Formuláře

Seznam odborníků