39

Doktorské studium

Prohlubte si svoji specializaci a věnujte se pod vedením odborného školitele výzkumu a projektům, které vás zajímají nejvíce a rozšiřte svoje znalosti pro vaší budoucí kariéru.
Podat přihlášku Nabídka studia

Základní informace

Přijímací řízení

Doktorské studium na Fakultě aplikovaných věd je možné studovat v prezenční nebo kombinované formě. Standardní doba studia je 4 roky.

Sami si vyberete formu studia a společně se školitelem stanovíte časový plán. Vytvoříme vám podmínky pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.

Výsledky vaší práce zakončíte disertační prací, po jejíž obhajobě získáte titul Ph.D.

Doktorské studium na naší fakultě Vám nabízí jedinečnou možnost stát se členy výzkumných týmů, pracovat na špičkových přístojích v moderně vybavených laboratořích. Možnost zapojení do výzkumných programů Evropského centra Excelence - NTIS. 

Proč k nám?

  • Zapojení do vědeckých týmů
  • Motivační stipendijní systém
  • Propojení doktorského studia s praxí
  • Individuální studijní plán
  • Moderně vybavené laboratoře
  • Zahraniční stáže

ke stažení