Vědecká rada FAV

Interní členové

prof. Ing. Josef Basl, CSc. - Katedra průmyslového inženýrství a managementu, FST
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. - Katedra matematiky, FAV
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. - Katedra elektroniky a informačních technologií, FEL ZČU
prof. Ing. Karel Ježek, CSc. - Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV
prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc. - Katedra matematiky, FAV
prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová - Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV
prof. Ing. Jiří Křen, CSc. - Katedra mechaniky, FAV
prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. - Katedra mechaniky, FAV
prof. Dr. Ján Minár, NTC ZČU
prof. Ing. Luděk Müller, Ph.D., Katedra kybernetiky, FAV
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. - Katedra geomatiky, FAV
prof. Ing. Josef Psutka, CSc. - Katedra kybernetiky, FAV
prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc. - Katedra mechaniky, FAV
prof. RNDr.Zdeněk Ryjáček, DrSc. - Katedra matematiky, FAV
prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc. - Katedra kybernetiky, FAV
prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. - Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV
prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. - Katedra fyziky, FAV
prof. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. - Katedra mechaniky, FAV od 18.1.2024
prof. Ing. Petr Zeman, Ph.D. - Katedra fyziky, FAV
doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. - děkan FAV (PŘEDSEDA Vědecké rady FAV)

Externí členové

prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. - ÚTIA, AV ČR
prof. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. - FST ČVUT Praha - od 22.2.2023
prof. Ing. Lena Halounová, CSc., FSv ČVUT Praha
prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc., FSI VUT Brno
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. - FEL ČVUT Praha
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. - MFF UK Praha
prof. Ing. Milan Růžička, CSc. - FS ČVUT Praha
prof. Ing. Pavel Slavík, CSc. - FEL ČVUT Praha
prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D - Biomedicínské centrum, LF UK v Plzni
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. - FIT ČVUT Praha
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. - FS ČVUT Praha
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. - FS VSB-TUO Ostrava
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík - FIT VUT Brno

Aktualizováno 18.1.2024