Vědecká rada FAV

Interní členové

prof. Ing. Josef Basl, CSc. - Katedra průmyslového inženýrství a managementu, FST
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. - Katedra matematiky, FAV
prof. Dr. Ing. Jan Dupal - Katedra mechaniky, FAV
prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc. - Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, FST
prof. Ing. Karel Ježek, CSc. - Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV
prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc. - Katedra matematiky, FAV
prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová - Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV
prof. Ing. Jiří Křen, CSc. - Katedra mechaniky, FAV
prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. - Katedra mechaniky, FAV
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. - Katedra geomatiky, FAV
prof. Ing. Josef Psutka, CSc. - Katedra kybernetiky, FAV
prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc. - Katedra mechaniky, FAV
doc. Dr. Ing. Vlasta Radová - děkanka FAV (PŘEDSEDKYNĚ Vědecké rady FAV)
prof. RNDr.Zdeněk Ryjáček, DrSc. - Katedra matematiky, FAV
prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc. - Katedra kybernetiky, FAV
prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. - Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV
prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. - Katedra fyziky, FAV
prof. Ing. Petr Zeman, Ph.D. - Katedra fyziky, FAV

Externí členové

prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. - ÚTIA, AV ČR
doc. Ing. Petr Horáček, CSc. - Rockwell Automation
Ing. Jiří Laciga, CSc. - CCA Group a.s.
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. - MÚ UK Praha
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. - FEL ČVUT Praha
prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.  - MFF UK Praha
prof. Ing. Peter Monka, Ph.D. - FVT Technická univerzita v Košiciach 
doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc. - 1. interní klinika LF UK Plzeň
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. - MFF UK Praha
prof. Ing. Milan Růžička, CSc. - FS ČVUT Praha
prof. Ing. Pavel Slavík, CSc. - FEL ČVUT Praha
prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D - Biomedicínské centrum, LF UK v Plzni
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. - FIT ČVUT Praha
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. - FS ČVUT Praha
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík - FIT VUT Brno