Přihláška ke studiu - ak. rok 2020/2021

Jak podat přihlášku ke studiu

 • Přihláška ke studiu se podává elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
 • vyplňte požadované údaje,
 • doložte přílohy uvedené v podmínkách podle následujících pokynů.

Pokyny k doložení příloh k přihlášce ke studiu v bakalářském studijním programu v ak. roce 2020/2021

Přílohy k přihlášce je nutné doložit pro každou podanou přihlášku jednou z následujících možností, upřednostňujeme elektronickou formu:


Doložení elektronicky *)

 • Doporučujeme (pokud je to možné) nahrát všechny přílohy, na základě kterých má být přihláška posuzována, hned při podávání přihlášky.
 • Přílohy se nahrávají v záložce Požadavky oboru v dolní části. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Typ přiloženého souboru je nastaven vždy na "Obecná příloha k e-přihlášce". Soubory nahrávejte ve formátu PDF.
 • Stiskněte tlačítko "Procházet" vyberte soubor a nahrejte jej k e-přihlášce.
 • Každou přílohu nahrávejte v samostatném souboru, název souboru je libovolný, ale doporučujeme jednoznačné označení z důvodu lepší orientace v přiložených souborech.
 • K přihlášce je možné nahrát max 12 souborů.

Seznam příloh a doporučené názvy souborů:

 • vysvědčení 2. roč. - nemusí být úředně ověřené - naskenujte všechny strany
  název souboru - 2roc.pdf
 • vysvědčení 3. roč. - nemusí být úředně ověřené - naskenujte všechny strany 
  název souboru - 3roc.pdf
 • vysvědčení 4. roč. - nemusí být úředně ověřené - naskenujte všechny strany
  název souboru - 4roc.pdf
 • katalogový list / list žáka - SŠ katalogový list potvrdí, tzn. razítko + podpis)
  název souboru - kat_list.pdf
 • certifikát NSZ matematika - úředně ověřená kopie
  název souboru - nsz_ma.pdf
 • certifikát NSZ obecné studijní předpoklady - úředně ověřená kopie
  název souboru - nsz_osp.pdf
 • doklad úspěšný řešitel MO - úředně ověřená kopie
  název souboru - mo.pdf
 • doklad úspěšný řešitel FO - úředně ověřená kopie
  název souboru - fo.pdf
 • doklad úspěšný řešitel LO - úředně ověřená kopie
  název souboru - lo.pdf
 • doklad úspěšný řešitel PilsProg - úředně ověřená kopie
  název souboru - pilsprog.pdf 

Zaslání poštou *)

preferujeme elektronickou formu doložení příloh, pokud to z jakéhokoliv důvodu není možné, zašlete požadované přílohy na adresu:

Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
studijní oddělení
Univerzitní 8
30100 Plzeň


Osobně na studijní oddělení *)

V případě, že nevyužijete elektronické doložení ani zaslání poštou, je možné přílohy doručit v úředních hodinách na studijní oddělení FAV na adrese:

Fakulta aplikovaných věd
studijní oddělení
Technická 8
Plzeň


*) Podrobností viz též FAQ (Q17, Q18)