Často kladené dotazy

Q1: Je pravda, že na FAV nejsou přijímací zkoušky?

A1: Ano. Ale existuje přijímací řízení. V něm je uchazeči po splnění jedné z uvedených podmínek (dle Kriteria A) garantováno přijetí na vybraný program/obor/specializaci. Ostatní uchazeči musí splnit minimálně Kriterium B. Podrobně viz Podmínky k přijetí v akademickém roce 2020/2021

Back

Q2: Mohu uplatnit nějaké další aktivity?

A2: Ne. Pouze ty, které jsou uvedeny v podmínkách přijímacího řízení. Podrobně viz: Podmínky k přijetí v akademickém roce 2020/2021

Back