NOSTRIFIKACE

POSOUZENÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ PRO ÚČELY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD

Na základě rozhodnutí Národního akreditačního úřadu o udělení institucionální akreditace Západočeské univerzitě v Plzni a v souladu se zákonem o vysokých školách č.111/98 Sb., provádí Fakulta aplikovaných věd posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů fakulty. 

Pravidla posuzování a postup podání žádosti o posouzení zahraničního vzdělání jsou uvedeny ve vyhlášce děkana Fakulty aplikovaných věd.

Poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu podle § 48 odst. 7 zákona  (posouzení předchozího zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení) je stanoven vyhláškou rektora 10R/2021 a činí 500,-Kč.

Pokud chcete využít této možnosti, pak je nutné vyplnit formulář "Žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení" a doručit jej na studijní oddělení (např. nahráním do e-přihlášky). Zároveň je nutné doložit elektronicky k podané žádosti vyžadované dokumenty. Po zaregistrování žádosti obdržíte e-mailem pokyny k uhrazení poplatku. Bez uhrazení poplatku nebude žádost dále posuzována.

Pokud se na uchazeče vztahuje zákon č. 67/2022 Sb. (nutno doložit!), lze maturitní vysvědčení (není k dispozici dokument) nahradit čestným prohlášením – vzor je ke stažení zde. Zároveň je možné v souladu s rozhodnutím rektora 13R/2022 uchazeče osvobodit od poplatku.

Vyhláška 6D/2021

Ke stažení