NOSTRIFIKACE

POSOUZENÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ PRO ÚČELY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD

Na základě rozhodnutí Národního akreditačního úřadu o udělení institucionální akreditace Západočeské univerzitě v Plzni a v souladu se zákonem o vysokých školách č.111/98 Sb., provádí Fakulta aplikovaných věd posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů fakulty. 

Pravidla posuzování a postup podání žádosti o posouzení zahraničního vzdělání jsou uvedeny ve vyhlášce děkana Fakulty aplikovaných věd.

Vyhláška 6D/2021

Ke stažení