Podmínky k přijetí ke studiu

Zde je uvedeno kompletní znění podmínek k přijetí ke studiu

Studium v ak. roce 2022/2023

Podmímky k přijetí 2022/2023 - Bakalářské studium - 2.kolo

Podmímky k přijetí 2022/2023 - Bakalářské studium

Podmímky k přijetí 2022/2023 - Navazující magisterské studium

Dodatečné přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/2023

PODMÍMKY K PŘIJETÍ 2022/2023 - Doktorské studium v češtině

PODMÍMKY K PŘIJETÍ 2022/2023 - DOKTORSKÉ STUDIUM V Angličtině