Podmínky k přijetí ke studiu

Zde je uvedeno kompletní znění podmínek k přijetí ke studiu

Studium v ak. roce 2022/2023

Studium v ak. roce 2021/2022

Podmímky k přijetí 2022/2023 - Bakalářské studium - 2.kolo

Podmímky k přijetí 2022/2023 - Bakalářské studium

Podmímky k přijetí 2022/2023 - Navazující magisterské studium

PODMÍMKY K PŘIJETÍ 2022/2023 - Doktorské studium v češtině

PODMÍMKY K PŘIJETÍ 2022/2023 - DOKTORSKÉ STUDIUM V Angličtině

Podmínky k přijetí 2021/2022 - Doktorské studium v češtině

Podmínky k přijetí 2021/2022 - doktorské studium v angličtině