Podmínky k přijetí ke studiu

Zde je uvedeno kompletní znění podmínek k přijetí ke studiu

Studium v ak. roce 2021/2022

Podmímky k přijetí 2021/2022 - Bakalářské studium

Podmínky k přijetí 2021/2022 - navazující magisterské studium

Podmínky k přijetí 2021/2022 - Doktorské studium v češtině

Podmínky k přijetí 2021/2022 - doktorské studium v angličtině