Podmínky k přijetí ke studiu

Kompletní znění podmínek k přijetí ke studiu

Studium v ak. roce 2023/2024

Studium v ak. roce 2022/2023

PODMÍNKY K PŘIJETÍ 2023/2024 - BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PODMÍNKY K PŘIJETÍ 2023/2024 - BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - Softwarové inženýrství

PODMÍNKY K PŘIJETÍ 2023/2024 - Navazující magisterské STUDIUM

PODMÍNKY K PŘIJETÍ 2023/2024 - DOKTORSKÉ STUDIUM V ČEŠTINĚ

PODMÍNKY K PŘIJETÍ 2023/2024 - DOKTORSKÉ STUDIUM V angličtině

PODMÍMKY K PŘIJETÍ 2022/2023 - Doktorské studium v češtině

PODMÍNKY K PŘIJETÍ 2022/2023 - DOKTORSKÉ STUDIUM V Angličtině