Podmínky k přijetí ke studiu

Zde je uvedeno kompletní znění podmínek k přijetí ke studiu

Studium v ak. roce 2021/2022

  • Bakalářské studium - zveřejněno od 1.12.2020
  • Navazující magisterské studium (budou zveřejněny od 8.2.2021)
  • Doktorské studium (budou zveřejněny od 1.2.2021)

Studium v ak. roce 2020/2021

  • Bakalářské studium - přijímací řízení skončilo
  • Navazující magisterské studium - přijímací řízení skončilo
  • Doktorské studium - 3. kolo - přihlášky do 28.2.2021

Podmímky k přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

Podmínky k přijetí ke studiu v doktroském studijním programu v ak. roce 2020/2021