Podmínky k přijetí ke studiu

Kompletní znění podmínek k přijetí ke studiu

Studium v ak. roce 2024/2025

PODMÍNKY K PŘIJETÍ 2024/2025 - BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PODMÍNKY K PŘIJETÍ 2024/2025 - Navazující magisterské STUDIUM

PODMÍNKY K PŘIJETÍ 2024/2025 - DOKTORSKÉ STUDIUM V ČEŠTINĚ

PODMÍNKY K PŘIJETÍ 2024/2025 - DOKTORSKÉ STUDIUM V ANGLIČTINĚ