Nedoručené písemnosti

Rozhodnutí podle § 50 odst. 2, § 50 odst. 5 a § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, která se studentovi nepodařila doručit do vlastních rukou, se dle čl. 117 Studijního a zkušebního řádu ZČU považují za doručená patnáctým dnem od vyvěšení na úřední desce ZČU.

Rozhodnutí je připraveno k převzetí v úředních hodinách na studijním oddělení.

 • Mykhailo Dembitskyi, č.j. SA ZCU/001775/2022 - k převzetí na stud. odd. FAV, vyvěšeno dne 24.3.2022
 • Oles Papii, č.j. SA ZCU/003392/2022 - k převzetí na stud. odd. FAV, vyvěšeno dne 13.4.2022
 • Muhammad Asad, č.j. SA ZCU/020156/2021 - k převzetí na stud. odd. FAV, vyvěšeno dne 13.4.2022
 • Md Shaiful Islam Babu, č.j. SA ZCU/021139/2021 - k převzetí na stud. odd. FAV, vyvěšeno dne 13.4.2022
 • Anusha Bambhore Tukaram, č.j. SA ZCU/013176/2021 - k převzetí na stud. odd. FAV, vyvěšeno dne 13.4.2022
 • Rhyadh Abdelkadir Khellouf, č.j. SA ZCU/021137/2021 - k převzetí na stud. odd. FAV, vyvěšeno dne 13.4.2022
 • Shiva Oveysipoor, č.j. SA ZCU/021138/2021 - k převzetí na stud. odd. FAV, vyvěšeno dne 13.4.2022
 • Volha Kryvets, č.j. SA ZCU/003388/2022 - k převzetí na stud. odd. FAV, vyvěšeno dne 20.4.2022
 • Jeudes Priscille Boungou, č.j. SA ZCU/003379/2022 - k převzetí na stud. odd. FAV, vyvěšeno dne 20.4.2022 
 • Anton Zubko, č.j. SA ZCU/003402/2022 - k převzetí na stud. odd. FAV, vyvěšeno dne 5.5.2022 
 • Alexandr Elizov, č.j. SA ZCU/003636/2022 - k převzetí na stud. odd. FAV, vyvěšeno dne 5.5.2022
 • Nusrettin Kanilga, č.j. SA ZCU/003652/2022 - k převzetí na stud. odd. FAV, vyvěšeno dne 6.5.2022 
 • Illia Neporada, č.j. SA ZCU/003684/2022 - k převzetí na stud. odd. FAV, vyvěšeno dne 6.5.2022 
 • Faiz Suleimanov, č.j. SA ZCU/003713/2022 - k převzetí na stud. odd. FAV, vyvěšeno dne 6.5.2022