Nedoručené písemnosti

Rozhodnutí podle § 50 odst. 2, § 50 odst. 5 a § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, která se studentovi nepodařila doručit do vlastních rukou, se dle čl. 117 Studijního a zkušebního řádu ZČU považují za doručená patnáctým dnem od vyvěšení na úřední desce ZČU.

Rozhodnutí je připraveno k převzetí v úředních hodinách na studijním oddělení.

 
Sayed Hassan MORTAZAVI, č.j. SA/ZCU/025279/2023 - k převzetí na stud. odd. FAV, vyvěšeno dne 4.1.2024
 
Maksim Gavshin, č.j. SA/ZCU/001628/2024 - k převzetí na stud. odd. FAV, vyvěšeno dne 18.03.2024 
 
Galym JAXYBAYEV, č.j. SA/ZCU/001633/2024 - k převzetí na stud. odd. FAV, vyvěšeno dne 16.4.2024