Partnerský program

Kodex partnerství s FAV

Dobrý a zodpovědný partner:

 • je si vědom významu fakulty jako akademické instituce, jejímž smyslem je vzdělávání a odborný rozvoj jí garantovaných oblastí na špičkové národní a mezinárodní úrovni;
 • ctí a podporuje dobré jméno fakulty, její spolupráci s jinými subjekty, výzkumné a inovační aktivity jejích pracovníků;
 • je ochotný přispívat k odbornému růstu a rozvoji kompetencí studentů a zaměstnanců fakulty, při respektování jejich závazků vůči fakultě (vč. řádného plnění studijních povinností studentů a korektního využívání znalostní kapacity pracovišť);
 • prezentuje se v areálu fakulty a na jejích veřejných akcích formou a rozsahem odpovídajícím úrovni partnerství.

Jsme našim partnerům vděčni, že tento kodex ctí.

Strategické partnerství

 • jedinečná spolupráce s vybranými partnery
 • individuální podmínky smlouvy
 • v komunikaci se studenty možnost využívat on-line nabídkového systému

ZLATÉ PARTNERSTVÍ

 • roční příspěvek 250 tisíc Kč nebo min. 600 tis. Kč ve formě nepřímé podpory

Co vám rádi zajistíme:

 • prémiový profil firmy na webu fakulty
 • logo v prostorách a vybraných informačních materiálech fakulty
 • propagace na sociálních sítích fakulty (6 příspěvků ročně)
 • umístění 2 ks propagačních panelů v prostorách fakulty
 • umístění informačních letáků do stojanů
 • zařazení spotu představujícího firmu do smyčky univerzitních videí promítaných v prostorách fakulty
 • přednostní prezentace na Dni s partnery
 • přednostní prostor pro umístění stánku na Dni otevřených dveří
 • inzerce pracovních pozic na facebookovém profilu KAMzFAV
 • v komunikaci se studenty možnost využívat on-line nabídkového systému

Z jakých forem spolupráce si lze dále po dohodě s příslušnými garanty vybrat, přičemž je početně zohledněn status Zlatého partnerství:

 • navrhování témat kvalifikačních prací a jejich vedení; aktivní podpora při návrhu jejich zadání
 • nabídka praxí a stáží studentům
 • participace na vyučovaném předmětu
 • možná účast na odborných seminářích vybraných vědeckých týmů
 • firemní semináře, exkurze do firmy, přednáška pro střední školy

Stříbrné partnerství

 • roční příspěvek 100 tisíc Kč nebo min. 300 tis. Kč ve formě nepřímé
  podpory

Co vám rádi zajistíme:

 • na webu fakulty logo s odkazem na firemní web logo v prostorách a ve vybraných informačních materiálech fakulty
 • propagace na sociálních sítích fakulty (3 příspěvky ročně)
 • umístění propagačního panelu v prostorách fakulty
 • umístění informačních letáků do stojanů
 • prezentace na Dni s partnery
 • prostor pro umístění stánku na Dni otevřených dveří
 • inzerce pracovních pozic na facebookovém profilu KAMzFAV
 • v komunikaci se studenty možnost využívat on-line nabídkového systému

Z jakých forem spolupráce si lze dále po dohodě s příslušnými garanty vybrat, přičemž je početně zohledněn status Stříbrného partnerství:

 • navrhování témat kvalifikačních prací a jejich vedení
 • nabídka praxí a stáží studentům
 • participace na vyučovaném předmětu
 • firemní semináře, přednášky pro střední školy

Bronzové partnerství

 • roční příspěvek 50 tisíc Kč nebo min. 150 tis. Kč ve formě nepřímé
  podpory

Co vám rádi zajistíme:

 • na webu fakulty název firmy s proklikem na firemní web
 • logo v prostorách fakulty
 • umístění informačních letáků do stojanů
 • inzerce pracovních pozic na facebookovém profilu KAMzFAV

Z jakých forem spolupráce si lze dále po dohodě s garanty fakulty vybrat, přičemž je početně zohledněn status Bronzového partnerství:

 • participace na jedné přednášce
 • firemní semináře, přednášky pro střední školy

Máte-li zájem o spolupráci, Obraťte se na nás

Anonymous

Ing. Jana Varnušková, Ph.D.

Manažerka programu Partner FAV

+420 377 632 434

Anonymous

Bc. Petra Bláhová

Koordinátorka programu Partner FAV

+420 377 639 201