POKYNY K PROVEDENÍ PŘEDZÁPISU - BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 2022/2023 - 2.kolo

Informace jsou určeny pro nově přijaté studenty 1. ročníku bc. studia FAV v ak. roce 2022/2023 - 2. kolo přijímacího řízení

Zápis probíhá osobně, den zápisu je uveden v pozvánce k zápisu. Kompletní informace týkající se požadavků k zápisu naleznete v níže uvedených pokynech.

Ještě před účastí na zápisu je každý nově přijatý student povinen udělat v daném termínu ELEKTRONICKY předzápis. V elektronickém předzápisu si vybíráte z nabídky volitelných předmětů a sestavujete svůj osobní rozvrh 1. ročníku studia na FAV. Termín přístupu k elektronickému předzápisu je rovněž uveden v pozvánce k zápisu. Pečlivě si prostudujte základní informace k předzápisu, pokyny pro výběr anglického jazyka, návod a pokyny k předzápisu (viz níže). K usnadnění orientace v nabízených předmětech jsme pro vás připravili vizualizace studijních plánů jednotlivých oborů a specializací FAV. Vyberte tedy vizualizaci pro Váš obor či specializaci a postupujte dle uvedených pokynů.