POKYNY K PROVEDENÍ PŘEDZÁPISU - BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 2024/2025

Informace jsou určeny pro nově přijaté studenty 1. ročníku bc. studia FAV v ak. roce 2024/2025.

Zápis probíhá osobně, den zápisu je uveden v dopisu děkana o splnění podmínek přijímacího řízení. Kompletní informace týkající se požadavků k zápisu naleznete v níže uvedených pokynech.

Ještě před účastí na zápisu je každý nově přijatý student povinen udělat v daném termínu ELEKTRONICKY předzápis. V elektronickém předzápisu se vybírají předměty z nabídky volitelných a výběrových předmětů a sestavuje se osobní rozvrh 1. ročníku studia na FAV. Termín přístupu k elektronickému předzápisu je opět uveden v dopisu o splnění podmínek přijímacího řízení. Pečlivě prostudujte základní informace k předzápisu, pokyny pro výběr anglického jazyka, návod a pokyny k předzápisu (viz níže). K usnadnění orientace v nabízených předmětech jsme připravili vizualizace studijních plánů jednotlivých oborů a specializací FAV. Postupujte dle uvedených pokynů.