Stipendium na podporu mobilit studentů

Studenti vyjíždějící na zahraniční pobyt v rámci svého studia na FAV mají možnost zažádat o mimořádné fakultní stipendium.

Výše stipendia je až 150 Kč za každý den zahraničního studijního pobytu / praktické stáže.  Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze číslo 3 vyhlášky děkana č.12/2022.