Sociální stipendium

Informace o sociálním stipendiu jsou společné pro všechny stupně studia. Více se dozvíte na stránkách Informačního a poradenského centra.