Studijní oddělení

Studijní oddělení najdete v budově Fakulty aplikovaných věd v areálu Západočeské univerzity v Plzni hned vedle děkanátu.

Úřední hodiny o prázdninách

P. Sutnerová

12.7. Pondělí: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

14.7. Středa: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

 

J.Toninger

19.7. Pondělí: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

21.7. Středa: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

26.7. Pondělí: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

28.7. Středa: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

 

M. Brabencová

16.8. Pondělí: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

18.8. Středa: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

20.8. Pátek: 9:00 - 11:30

 

Od 23.8.2021 

Pondělí: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Středa: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Pátek: 9:00 - 11:30

Studijní referenti

Petra Sutnerová  
kancelář:  UC 157
- bakalářské studium - prezenční forma / Bachelor's degree study programs
- přijímací řízení a imatrikulace
- stipendia

Monika Brabencová 
kancelář: UC 155
- magisterské studium / Master's degree study programs
- kombinovaná forma studia
- vyřazení absolventů a promoce
- zahraniční studenti, Erasmus / International students

Ing. Jaroslav Toninger 
kancelář: UC 133
- doktorské studium / Doctoral study