39

Doktorské studium

Prohlubte si svoji specializaci a věnujte se pod vedením odborného školitele výzkumu a projektům, které vás zajímají nejvíce a rozšiřte svoje znalosti pro vaší budoucí kariéru.
Podat přihlášku Nabídka studia

Základní informace

Přijímací řízení

Doktorské studium na Fakultě aplikovaných věd je možné studovat v prezenční nebo kombinované formě. Standardní doba studia je 4 roky.

Sami si vyberete formu studia a společně se školitelem stanovíte časový plán. Vytvoříme vám podmínky pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.

Výsledky vaší práce zakončíte disertační prací, po jejíž obhajobě získáte titul Ph.D.

Doktorské studium na naší fakultě Vám nabízí jedinečnou možnost stát se členy výzkumných týmů, pracovat na špičkových přístojích v moderně vybavených laboratořích. Možnost zapojení do výzkumných programů Evropského centra Excelence - NTIS. 

Průměrný měsíční čistý příjem doktorandů ve standardní době prezenční formy doktorského studia je až 55 tis. Kč, medián průměrných měsíčních čistých příjmů je 27 tis. Kč. Příjem je složen z pravidelného doktorského stipendia doplněného prostředky z interní studentské grantové soutěže (SGS) a obvykle také prostředky z projektových grantů nebo zakázek smluvního výzkumů (v rámci zaměstnaneckého poměru na FAV). Motivační složku příjmu tvoří mimořádná stipendia za významné výsledky tvůrčí činnosti (např. autorství/spoluautorství publikace v prestižním časopise) apod.

Proč k nám?

  • Zapojení do vědeckých týmů
  • Motivační stipendijní systém
  • Propojení doktorského studia s praxí
  • Individuální studijní plán
  • Moderně vybavené laboratoře
  • Zahraniční stáže

ke stažení