PŘIHLÁŠKA KE STUDIU - AK. ROK 2024/2025

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

 • Přihláška ke studiu se podává elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz 
 • Vyplňte požadované údaje
 • Doložte přílohy uvedené v podmínkách

DOLOŽENÍ ELEKTRONICKY

 • Doporučujeme (pokud je to možné) nahrát všechny přílohy, na základě kterých má být přihláška posuzována, hned při podávání přihlášky. To neplatí, pokud ještě nemáte ukončené bakalářské studium a skládáte v době podávání přihlášek ještě nejaké zkoušky. V tomto případě doporučujeme nahrát seznam absolvovaných předmětů s čestným prohlášením, co nejblíže k datu termínu podání přihlášek.
 • Přílohy se nahrávají v záložce Požadavky oboru v dolní části. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Typ přiloženého souboru je nastaven vždy na "Obecná příloha k e-přihlášce","Diplom/Nostrifikace" nebo "Dodatek k diplomu". Soubory nahrávejte ve formátu PDF.
 • Stiskněte tlačítko "Procházet" vyberte soubor a nahrajte jej k e-přihlášce.
 • Každou přílohu nahrávejte v samostatném souboru, název souboru je libovolný, ale doporučujeme jednoznačné označení z důvodu lepší orientace v přiložených souborech.

K přihlášce je možné nahrát max 5 souborů.

Absolventi VŠ doloží:

 • čestné prohlášení 
  název souboru - cestne-prohlaseni.pdf
 • diplom z předchozího bakalářského nebo magisterského studia - nemusí být ověřený
  název souboru - diplom.pdf
 • diplomma supplement - nemusí být ověřený
  název souboru - diplomma-supplemet.pdf
 • výpis absolvovaných předmětů  - doložte, pokud ještě nemáte diplomma supplement
  název souboru - vypis-predmetu.pdf
 • sylaby předmětů (doporučeno pro uchazeče mimo ZČU, vše v jednom souboru)
  název souboru - sylaby.pdf
 • nadstandardní aktivity (pokud máte k dispozici)
  název souboru - aktivity.pdf

Uchazeči, kteří dosud neukončili předchozí studium doloží::

 • čestné prohlášení 
  název souboru - cestne-prohlaseni.pdf
 • výpis absolvovaných předmětů - potvrdí příslušná vysoká škola (v případě uchazečů z FAV je potvrzení vysoké školy nahrazeno čestným prohlášením)
  název souboru - vypis-predmetu.pdf
 • sylaby předmětů (doporučeno pro uchazeče mimo ZČU, vše v jednom souboru)
  název souboru - sylaby.pdf
 • nadstandardní aktivity (pokud máte k dispozici)
  název souboru - aktivity.pdf

ZASLÁNÍ POŠTOU

pokud přílohy nedokládáte elektronicky, můžete je zaslat na adresu:

Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
studijní oddělení
Univerzitní 8
30614 Plzeň

OSOBNĚ NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

V případě, že nevyužijete elektronické doložení ani zaslání poštou, je možné přílohy doručit v úředních hodinách na studijní oddělení FAV na adrese:

Fakulta aplikovaných věd
studijní oddělení
Technická 8
Plzeň

Čestné prohlášení