Studijní oddělení

Studijní oddělení najdete v budově Fakulty aplikovaných věd v areálu Západočeské univerzity v Plzni hned vedle děkanátu.

Úřední hodiny

Z DŮVODU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ JSME VÁM K DISPOZICI PŘEVÁŽNĚ PROSTŘEDNICTVÍM EMAILU. V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH OMEZTE PROSÍM OSOBNÍ NÁVŠTĚVY STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ NA MINIMUM.

V ostatních dnech je provoz studijního oddělení redukován na bezkontaktní formu komunikace. Žádáme proto studenty, aby využívali elektronickou komunikaci.

Pondělí: 9:30 - 11:30 a 12:30 - 14:00, P. Sutnerová

Středa: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00, M. Brabencová

Čtvrtek:   9:00 - 11:30, J. Toninger

Studijní referenti

Petra Sutnerová  
kancelář:  UC 157
- bakalářské studium - prezenční forma / Bachelor's degree study programs
- přijímací řízení a imatrikulace
- stipendia

Monika Brabencová 
kancelář: UC 155
- magisterské studium / Master's degree study programs
- kombinovaná forma studia
- vyřazení absolventů a promoce
- zahraniční studenti, Erasmus / International students

Ing. Jaroslav Toninger 
kancelář: UC 133
- doktorské studium / Doctoral study