Rigorózní řízení

Rigorózní řízení na Fakultě aplikovaných věd se řídí podle Vyhlášky děkana - Řád rigorózního řízení.

K rigóroznímu řízení se může přihlásit absolvent magisterského studia, který splňuje podmínky uvedené ve výše zmíněných pravidlech. Uchazeč odevzdává rigorózní práci a skládá státní rigorózní zkoušku před komisí pro rigorózní řízení. Po úspěšném absolvání je uchazeči udělen akademický titul "Doktor přírodních věd" uváděný před jménem ve zkratce RNDr.

Podmínkou pro zahájení rigorózního řízení je uhrazení administrativního poplatku.

Další poplatky související s rigorózním řízením

Informace k zpracování rigororózní práce

Oblasti studia

Oblasti studia, v nichž uskutečňuje FAV navazující magisterský studijní program, v rámci kterého je možné konat na FAV rigorózní řízení (studijní program rigorózního řízení):

  • Matematika a její aplikace
  • Učitelství matematiky pro střední školy
  • Učitelství fyziky pro střední školy

Řád rigorózního řízení

Formuláře

Seznam odborníků