HR AWARD

Aktuality

Září 2020

Kurz na téma Správný průběh výběrového řízení (24.11.2020, 1.12.2020)

25. 8. 2020

vydány " Zásady pro otevřený a transparentní nábor zaměstnanců na ZČU" - OTM-R politika ZČU - https://www.rektorat.zcu.cz/cs/Divisions/OHR/documents.html

Srpen 2020

Kurz na téma Správný průběh výběrového řízení (15.10.2020, 19.11.2020)

Leden 2020

Kurz na téma odhalování neetického jednání (27.2.2020, 26.3.2020, 30.4.2020)

Prosinec 2019

Informační brožura pro nové zaměstnance (PDF)

Prosinec 2019

Možnost uplatnění vyšších režijních nákladů:
- postupujte prosím dle Pokynu kvestora č. 5K/2019 (zejména článek 1, bod 8)

- v případě, že projektu se účastní i řešitelé z dalších součásti ZČU, potom pro možnost uplatnění vyšších režijních nákladů je nutné, aby všechny zapojené součásti měly ocenění HR Award

Prosinec 2019

Školení Vedení motivačních a hodnotících rozhovorů pro vedoucí týmů a vedení (5.12.2019)

Listopad 2019

Školení Leadership (14.11.2019)

Listopad 2019

Kurz na téma odhalování neetického jednání (7.11.2019)

Srpen 2019 

FAV získala prestižní ocenění HR AWARD

Červen 2019

Aktualizace Kariérního řádu ZČU v souladu se zásadami Charty a Kodexu
odkaz: https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl/dload/24334/24R-2019-Karierni_rad_ZCU.pdf

Únor 2019 

Aktualizace Etického kodexu ZČU v souladu se zásadami Charty a Kodexu
odkaz