Exkurze pro studenty středních a základních škol

Nabídka konkrétních pracovišť

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 • model výpočtu koncentrace glukózy u člověka – dozvíte se, jak se distribuuje glukóza do buněk, co je to cukrovka, jak se projevují nejčastější dva typy a v čem je tato nemoc zákeřná a jak se měří koncentrace glukózy u lidí a jak vypadají data, která dostane lékař/výzkumník do ruky

  (délka exkurze: výstava 20 minut, dílna 2 hodiny)
 • Počítačová grafika - ukázky virtuální reality (Oculus Rift), haptických (dotykových) zařízení se zpětnou vazbou, digitální pískoviště, realistický rendering, ovládání počítače přirozenými gesty a mnohem více...

  (délka exkurze: 30 - 120 minut, dle zájmu)

 • Nanosatelity (VZLUSAT-1 a VZLUSAT-2) - Popis mise satelitů a ukázka komunikace se satelity z pozemního segmentu na ZČU (telemetrie, povelování a přenos dat).

  (délka exkurze: cca 30 minut)

FYZIKA

 • laboratoř pro přípravu nové generace tenkovrstvých materiálů s unikátními fyzikálními a funkčními vlastnostmi (např. supertvrdost, fotokatalýza, vodoodpudivost, antibakteriální či biokompatibilní povrch) + reálné ukázky
 • ukázky plazmatu – jakým způsobem se generuje a jak se využívá pro vytváření nových materiálů připravených „atom po atomu“ a jakou roli hrají vakuové technologie při generování plazmatu za velmi nízkých tlaků
 • nejmodernější systémy umožňující zkoumání mikrosvěta (např. skenovací elektronový mikroskop, mikroskop atomárních sil, nanoindentor, termogravimetr)

(délka exkurze: 20 – 60 min, dle zájmu)


GEOMATIKA

Taje tvorby analogových i digitálních map:

 • praktické ukázky terénního měřického vybavení, včetně nejmodernějších přístrojů jako je totální stanice s laser-skenem, bezpilotní dron či permanentní měřící stanice GPS/GNSS
   
 • zpracování dat v prostředí geografických informačních systémů až po prezentaci výsledné mapy na webu, vytištěné na papíře nebo i na 3D tiskárně

(délka exkurze: 20 – 150 min, dle zájmu)


MATEMATIKA

 • moderní pojetí výuky matematiky na VŠ. Ukázky matematických software. Kdy můžeme věřit software, kdy nám pomáhá a kdy škodí (ukázky: AlmaMATHer, WolframAlpha, Geogebra, PhotoMath, ... ).
   
 • matematika kolem nás - dozvíte se, jaké matematické metody lze použít k popisu problémů reálného světa a kde všude můžete matematiku najít. Uslyšíte například o problémech visutých mostů, hraní na burze a výměně paliva v jaderných elektrárnách nebo jak souvisí matematika s pětiosým obráběním nebo navrhováním lopatek turbín a kódováním.

(délka exkurze: 20 - 120 min, dle zájmu)


KYBERNETIKA

 • laboratoř „Robotičtí artisté“ s ukázkami využití automatického řízení v praxi. K dispozici vám bude několik robotických "artistů" jako je Robotický lachtan, Míč na válci, Dvoukolka - mini segway ovládaný mobilem, Robotická slunečnice či Píďalka - prototyp inspekčního robota.

(délka exkurze: 20 - 90 min, dle zájmu)


MECHANIKA

 • testování klasických a heterogenních materiálů (kompozity, piezoelektrické materiály, pryže, pěny) kontaktními a bezkontaktními metodami; měření mechanických vlastností částí živých organizmů (kosti, měkké tkáně) a analýza proudění a fyzikálních vlastností kapalin v interakci s pevnými látkami
   
 • ukázky počítačových simulací, např.: proudění tekutin v různých technických aplikacích nebo živých organizmech (tok krve v bypassech či prokrvení jater), namáhání kloubních náhrad a ortopedických fixačních prostředků;  analýzu vibrací silničních a kolejových vozidel, jaderných reaktorů, robotů; simulaci nárazových zkoušek a dopravních nehod; vibrace a vyzařování hluku nejen v automobilových převodovkách; ověření funkčnosti, bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí

(délka exkurze: 20 - 120 min, dle zájmu)


STAVITELSTVÍ

 • prohlídka učebny stavitelství s ukázkami systémů pro zděné konstrukce a objekty. Ukázky prací studentů a ukázka výukových programů.

(délka exkurze: 20 - 120 min, dle zájmu)

V případě zájmu kontaktujte:

Anonymous

Mgr. Martina Batková

Referentka pro vnitřní a vnější komunikaci