skoly_horni

pro žáky základních
a středních škol

Fakulta aplikovaných věd myslí nejen na své studenty, ale také na děti a mládež školou povinné.

Možnosti spolupráce s FAV