Nabídka všech letních škol fakulty aplikovaných věd

Campo Arduino

Campo Arduino je letní kybernetické soustředění, Kemp Robotiky v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356, pořádaný ve spolupráci Plzeňského kraje a katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se o příměstský tábor, jehož náplní je seznámit účastníky s jednoduchými úlohami na vybrané robotické stavebnici. Během prvního dne se seznámíme s robotem a uděláme první krůčky (resp. první popojíždění). V dalších dnech se postupně naučíme využívat různé senzory a budeme robota učit soběstačnosti. Každý den bude probíhat několik malých soutěží, jejichž výsledky budou započítávány do celotáborové hry. Kemp vyvrcholí velkým pátečním kláním, kde jednotlivé týmy využijí vše, co se během něj naučily. Páteční odpoledne je tradičně otevřené pro členy rodiny jednotlivých účastníků, kteří tak mají jedinečnou šanci nahlédnout pod pokličku a podpořit své svěřence.

Kemp je primárně určen pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol (od ukončené páté třídy po ukončený čtvrtý ročník SŠ včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Pokud jste mladší nebo starší, ale přesto byste se rádi zúčastnili, napište nám. Celkově se zájem každoročně zvyšuje a my chceme dát šanci co největšímu počtu účastníků, ale zvážíme konkrétní podmínky.

Pořadatel: Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU

Soustředění se opět uskuteční nejen v budově Fakulty aplikovaných věd v Plzni, ale také na středních školách v Domažlicích a v Klatovech, a to v následujících termínech:

Gymnázium Domažlice: 12. 7. – 16. 7. 2021
SPŠ Klatovy: 19. 7. – 23. 7. 2021
Fakulta aplikovaných věd ZČU: 9. 8. – 13. 8. 2021
Fakulta aplikovaných věd ZČU: 16. 8. – 20. 8. 2021

 

Kontakt: Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D. / mjirik@kky.zcu.cz / 377 632 569

Podrobné informace: campoarduino.zcu.cz

 

Campo Lampone

Jedná se o kybernetické soustředění vyšší úrovně. Od účastníků se očekává mnohem vyšší samostatnost. Postupně na ně čekají úlohy, při nichž se naučí rozpoznávat obrázky, ovládat domácí automatizaci nebo osadit a naprogramovat jednoduchý jednočipový mikropočítač. Lektory budou výzkumní pracovníci katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd nebo výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS).

 

Pořadatel: Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín: 23. – 27. 8. 2021
Místo konání: Katedra kybernetiky FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)

Kontakt: Ing. Petr Neduchal / neduchal@kky.zcu.cz / 377 632 145

Podrobné informace: campolampone.zcu.cz

 

NanoCamp

Chytré telefony, chytrá okna, flexibilní displeje, antireflexní filtry, čisté zdroje energie, inteligentní senzory, vysokorychlostní obrábění, samočisticí a antibakteriální povrchy, biokompatibilní implantáty, …

Tyto a mnohé další moderní technologie jsou založeny na nových tenkovrstvých nanostrukturních materiálech.

Pokud chcete nahlédnout do zákulisí moderního materiálového výzkumu a aplikované fyziky, zajímají vás nové materiály, baví vás experimentálně zkoumat a objevovat, tak právě pro vás je určena letní škola nanostrukturních materiálů NanoCamp.

Co vás čeká

  • Dozvíte se, kde všude se využívají nové nanostrukturní materiály s unikátními vlastnostmi.
  • Seznámíte se s tím, jak se tyto materiály navrhují, experimentálně připravují a analyzují.
  • Vyzkoušíte si přípravu tenkovrstvých materiálů atom po atomu pomocí plazmových technologií.
  • Prozkoumáte vlastnosti připravených materiálů pokročilými analytickými metodami.
  • Získáte představu o možnostech a výzvách současné materiálové vědy a aplikované fyziky.

Letní škola je určena pro studenty 2. - 4. ročníků středních škol se zájmem o aplikovanou fyziku, materiálové inženýrství a nové technologie.

Pořadatel: Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín: 25. - 27. 8. 2021
Místo konání: Fakulta aplikovaných věd ZČU, Technická 8, Plzeň

Kontakt: Ing. Jiří Rezek, Ph.D., tel.: 723 175 039, e-mail: nanocamp@kfy.zcu.cz

Podrobné informace: http://www.kfy.zcu.cz/nanocamp

 

MechCamp

Tato letní škola je určena pro žáky středních škol, které zajímá matematika a fyzika a chtějí se dozvědět něco o biomechanice, mechanice tekutin, dynamice nebo kompozitních materiálech.

Pořadatel: Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín: 30. - 31. 8. 2021, vždy od 8:30 do 14:00 hod.
Místo konání: Fakulta aplikovaných věd ZČU, Technická 8, Plzeň

Kontakt: Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D., tel.: 377 639 168, e-mail: 
vlukes@kme.zcu.cz

Podrobné informace: https://mechcamp.zcu.cz/

 

GeoCamp

Letní škola geomatiky je určena primárně pro žáky 2. stupně základních škol a studenty střední škol. Dozvíte se, jak funguje 3D tisk, uvidíte v akci létat UAV, vyzkoušíte si mentální mapování a vytyčení spádu. Budete také trochu sportovat - v plánu je orientační běh v areálu kampusu ZČU.


Pořadatel: Katedra geomatiky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín: 23. - 24. 8. 2021 
Místo konání: Fakulta aplikovaných věd ZČU, Technická 8, Plzeň

Kontakt: doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D., kjanecka@kgm.zcu.cz

Podrobné informace: kgm.zcu.cz/geocamp

 


Boot Camp

Týdenní programovací soustředění Boot Camp pořádá pro nově nastupující studenty katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd. Využít by ho měli ti, kdo zatím nemají žádné zkušenosti s programováním. Během soustředění se účastníci seznámí se základními řídicími strukturami a budou je procvičovat na úlohách různé obtížnosti.

Pořadatel: Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín:  6. 9. - 10. 9. 2021
Místo konání: Katedra informatiky a výpočetní techniky FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)

Kontakt: doc. Ing. Libor Váša, Ph. D., tel.: 377 632 424, e-mail: 
lvasa@kiv.zcu.cz

Podrobné informace: bootcamp.fav.zcu.cz

 


Letní škola single-cell analýzy / Summer School of Single Cell

Výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v roce 2020 poprvé pořádali letní školu zaměřenou na single-cell analýzy buněk akutní myeloidní leukemie a jejího mikroprostředí. Probíhala v obou výzkumných centrech, která se na organizaci podílejí. Studenti a mladí výzkumníci se v ní pod dohledem odborníků z Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity, Imperial College v Londýně,  Milánské univerzity, Varšavské univerzity, Univerzity Heidelberg, Fakultní nemocnice Heidelberg a Německého centra pro výzkum rakoviny podrobně seznámili se všemi kroky přípravy vzorků buněk a analýzy dat. 

Pořadatel: Výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd ZČU, Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy
Místo konání: NTIS FAV, Technická 8, Plzeň; Biomedicínské centrum LF UK, alej Svobody 76, Plzeň

Uskutečnilo se: zaří 2020 (v roce 2021 se neuskuteční)
Kontakt: Ing. Lucie Houdová, Ph. D., tel.: 377 632 544, e-mail: summer.school.pilsen@gmail.com

Podrobné informace: singlecell-pilsen.zcu.cz