Nabídka všech letních škol fakulty aplikovaných věd

Campo Arduino

Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd na letošní rok připravila jubilejní 10. ročník kybernetického soustředění Campo Arduino. Katedra kurz pořádá ve spolupráci s Plzeňským krajem v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. Kemp robotiky, při němž se účastníci seznámí s jednoduchými úlohami na vybrané robotické stavebnici, je určen žákům 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a studentům středních škol.

Soustředění se uskuteční v červenci na gymnáziích v Domažlicích a v Klatovech a poté ve dvou srpnových termínech přímo v budově Fakulty aplikovaných věd v Plzni.

Gymnázium Domažlice: 11. – 15. 7. 2022
Gymnázium Klatovy: 18. – 22. 7. 2022
Fakulta aplikovaných věd ZČU: 8. – 12. 8. 2022
Fakulta aplikovaných věd ZČU: 15. – 19. 8. 2022

Kontakt: Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D. / mjirik@kky.zcu.cz/ 377 632 569

Podrobné informace: campoarduino.zcu.cz

 

Campo Lampone

Jedná se o kybernetické soustředění vyšší úrovně. Od účastníků se očekává mnohem vyšší samostatnost. Postupně na ně čekají úlohy, při nichž se naučí rozpoznávat obrázky, ovládat domácí automatizaci nebo osadit a naprogramovat jednoduchý jednočipový mikropočítač. Lektory budou výzkumní pracovníci katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd nebo výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS).

Pořadatel: Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín: 22. - 26. 8. 2022
Místo konání: Katedra kybernetiky FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)

Kontakt: Ing. Petr Neduchal / neduchal@kky.zcu.cz/ 377 632 145

Podrobné informace: campolampone.zcu.cz

 

NanoCamp

Chytré telefony, chytrá okna, flexibilní displeje, antireflexní filtry, čisté zdroje energie, inteligentní senzory, vysokorychlostní obrábění, samočisticí a antibakteriální povrchy, biokompatibilní implantáty, …

Tyto a mnohé další moderní technologie jsou založeny na nových tenkovrstvých nanostrukturních materiálech.

Pokud chcete nahlédnout do zákulisí moderního materiálového výzkumu a aplikované fyziky, zajímají vás nové materiály, baví vás experimentálně zkoumat a objevovat, tak právě pro vás je určena letní škola nanostrukturních materiálů NanoCamp.

Co vás čeká

  • Dozvíte se, kde všude se využívají nové nanostrukturní materiály s unikátními vlastnostmi.
  • Seznámíte se s tím, jak se tyto materiály navrhují, experimentálně připravují a analyzují.
  • Vyzkoušíte si přípravu tenkovrstvých materiálů atom po atomu pomocí plazmových technologií.
  • Prozkoumáte vlastnosti připravených materiálů pokročilými analytickými metodami.
  • Získáte představu o možnostech a výzvách současné materiálové vědy a aplikované fyziky.

Letní škola je určena pro studenty 2. - 4. ročníků středních škol se zájmem o aplikovanou fyziku, materiálové inženýrství a nové technologie.

Pořadatel: Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín: 24. - 26. 8. 2022
Místo konání: Fakulta aplikovaných věd ZČU, Technická 8, Plzeň

Kontakt: Ing. Jiří Rezek, Ph.D., tel.: 723 175 039, e-mail: nanocamp@kfy.zcu.cz

Podrobné informace: http://www.kfy.zcu.cz/nanocamp

 

MechCamp

Ve dnech 29. - 31. srpna 2022 proběhne v prostorách Fakulty aplikovaných věd již pátý ročník letní školy mechaniky MechCamp. MechCamp je plánován především pro studenty středních škol a v programu ani letos nebudou chybět mechanika tekutin, dynamika a kompozitní materiály. Účast je zdarma, ale vzhledem k omezené kapacitě je nutné se zaregistrovat do 30. 6. 2022 na webu mechcamp.zcu.cz. Další detaily budou postupně uveřejňovány na webových a facebookových stránkách události. 

Pořadatel: Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín: 29. - 31. 8. 2022, vždy od 8:30 do 14:00 hod.
Místo konání: Fakulta aplikovaných věd ZČU, Technická 8, Plzeň

Kontakt: Ing. Radek Bulín, Ph.D., tel.: 377 632 386, e-mail: rbulin@ntis.zcu.cz

Podrobné informace:
https://mechcamp.zcu.cz/ 

https://www.facebook.com/events/1305085226656812 

GeoCamp

Letní škola geomatiky je určena primárně pro žáky 2. stupně základních škol a studenty střední škol. Dozvíte se, jak funguje 3D tisk, uvidíte v akci létat UAV, vyzkoušíte si mentální mapování a vytyčení spádu. Budete také trochu sportovat - v plánu je orientační běh v areálu kampusu ZČU.


Pořadatel: Katedra geomatiky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín: 22. - 24. 8. 2022
Místo konání: Fakulta aplikovaných věd ZČU, Technická 8, Plzeň

Kontakt: doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D., kjanecka@kgm.zcu.cz

Podrobné informace: kgm.zcu.cz/geocamp

 


Boot Camp

Týdenní programovací soustředění Boot Camp pořádá pro nově nastupující studenty katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd. Využít by ho měli ti, kdo zatím nemají žádné zkušenosti s programováním. Během soustředění se účastníci seznámí se základními řídicími strukturami a budou je procvičovat na úlohách různé obtížnosti.

Pořadatel: Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Termín: 5. - 9. 9. 2022
Místo konání: Katedra informatiky a výpočetní techniky FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)

Kontakt: doc. Ing. Libor Váša, Ph. D., tel.: 377 632 424, e-mail: lvasa@kiv.zcu.cz

Podrobné informace: bootcamp.fav.zcu.cz

 


Letní škola single-cell analýzy / Summer School of Single Cell

Výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy (UK) pořádají již podruhé letní školu zaměřenou na single-cell analýzy (analýzy jednotlivých buněk), tentokrát cílenou na využití v imunoterapii. Bude se konat od 7. do 14. září v obou výzkumných centrech, která se na organizaci podílejí. Studenti a mladí výzkumníci se v ní pod dohledem odborníků z UK a ZČU a se zapojením odborníků z Lékařské univerzity ve Vídni, Londýnské univerzity South Bank a Varšavské univerzity v roli supervizorů podrobně seznámí se všemi kroky přípravy vzorků buněk a analýzy dat. Účastníci by měli mít alespoň základní laboratorní dovednosti. Obsahem osmidenní intenzivní praktické školy bude návrh experimentu, výběr a příprava vzorků, kontrola kvality, sekvenování, porozumění formátům dat NGS, editaci sekvencí, mapování čtení, řešení potenciálních problémů a konečná interpretace dat. Zároveň v rámci veřejného přednáškového dne pozvaní lektoři např. z Milánské univerzity, Univerzity v Heidelbergu, Univerzity v Kodani, Pensylvánské univerzity, Fakultní nemocnice Tübingen, skupiny Arnauda Krebse EMBL laboratoře či z infrastruktury pro biologická data ELIXIR CZ seznámí studenty s aktuálními trendy v imunoterapii, single-cell analýze a v přístupech ke studiu biologických procesů.

Pořadatel: Výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd ZČU, Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy
Místo konání: NTIS FAV, Technická 8, Plzeň; Biomedicínské centrum LF UK, alej Svobody 76, Plzeň

Kapacita: 20 míst

Termín: 7. - 14. 9. 2022
Kontakt: Ing. Lucie Houdová, Ph. D., tel.: 377 632 544, e-mail: summer.school.pilsen@gmail.com

Podrobné informace: singlecell-pilsen2022.zcu.cz