Jak psát rigorózní práci - nově napsaná práce

Zde je uveden přehled stránek, které jsou povinnou součástí disertační práce, která je nově sepsána a předložena k obhajobě.

V případě, že předkládáte disertační práci, u které podáváte žádost o uznání již obhájené kvalifikační práce za rigorózní práci postupujte podle pokynů uvedený na stránce Formální požadavky na rigorózní práci, u které bude podána žádost o uznání již obhájené kvalifikační práce

Pozn.: Informace, které obsahují vzorové stránky, jsou povinné, údaje, které je potřeba nahradit jsou označené hvězdičkami.

 • Jmého a příjmení s tituly
 • Kalendářní rok odevzdání rigorózní práce
 • Název rigorózní práce
 • Název oboru, ve kterém je rigorózní práce obhajována
 •  

Doporučujeme také dodržet grafickou podobu vzorů (použitý font může být libovolný). 

Uvedné vzory jsou platné pro rigorózní práce podané od 1. prosince 2015.

Seznam stránek:

 • Tvrdé desky
 • První strana
 • Druhá strana - je to překlad první strany do angličtiny
 • Čestné prohlášení o zachování postupů ve vědecké práci obvyklých
 • Vlastní text práce 
 • Shrnutí (resumé) v českém jazyce
 • Shrnutí (resumé) v anglickém jazyce
 • Seznam použité literatury
 • Případně pokud práce vznikla jako součást výzkumného projektu řešeného větším pracovním týmem je součástí práce také vyjádření nositele a řešitelů projektu, že je student autorem té části práce, kterou předkládá včetně určení procentuálního podílu.

Vzory ke stažení