Jak psát rigorózní práci - nově napsaná práce

Zde je uveden přehled stránek, které jsou povinnou součástí disertační práce, která je nově sepsána a předložena k obhajobě.

V případě, že předkládáte disertační práci, u které podáváte žádost o uznání již obhájené kvalifikační práce za rigorózní práci postupujte podle pokynů uvedený na stránce Formální požadavky na rigorózní práci, u které bude podána žádost o uznání již obhájené kvalifikační práce

Pozn.: Informace, které obsahují vzorové stránky, jsou povinné, údaje, které je potřeba nahradit jsou označené hvězdičkami.

 • Jmého a příjmení s tituly
 • Kalendářní rok odevzdání rigorózní práce
 • Název rigorózní práce
 • Název oboru, ve kterém je rigorózní práce obhajována

Doporučujeme také dodržet grafickou podobu vzorů (použitý font může být libovolný). 

Uvedné vzory jsou platné pro rigorózní práce podané od 1. prosince 2015.

Seznam stránek:

 • Tvrdé desky
 • První strana
 • Druhá strana - je to překlad první strany do angličtiny
 • Čestné prohlášení o zachování postupů ve vědecké práci obvyklých
 • Vlastní text práce 
 • Shrnutí (resumé) v českém jazyce
 • Shrnutí (resumé) v anglickém jazyce
 • Seznam použité literatury
 • Případně pokud práce vznikla jako součást výzkumného projektu řešeného větším pracovním týmem je součástí práce také vyjádření nositele a řešitelů projektu, že je student autorem té části práce, kterou předkládá včetně určení procentuálního podílu.

Vzory ke stažení