Poplatky spojené s rigorózním řízením

Poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky k státní rigorózní zkoušce a konáním této zkoušky

Výše poplatku je pro ak. rok 2022/2023 stanovena ve vyhlášce rektora pro příslušný ak. rok. Poplatek je stanoven na 1000,-Kč (platbu je možné provést v pokladně ZČU nebo převodem na účet: 4811530257/0100, variabilní symbol: 524996, konstatní symbol: 0558, specifický symbol: 521, do poznámky pro příjemce napište: RNDr - Vaše jméno).

Poplatek za využívání zařízení a informačních technologií

Poplatek je stanoven v oznámení o zahájení rigorózního řízení - výše poplatku závisí na individuálních potřebách k vypracování rigorózní práce.

Náklady spojené s účastí na promoci

Náklady jsou pro aktuální akademický rok prominuty rozhodnutím děkana.