Formální požadavky na rigorózní práci, u které bude podána žádost o uznání již obhájené kvalifikační práce

Zde je uveden přehled stránek, které jsou povinnou součástí disertační práce, u které bude podána žádost o uznání již obhájené kvalifikační práce za rigorózní práci.

Pozn.: Informace, které obsahují vzorové stránky, jsou povinné, údaje, které je potřeba nahradit jsou označené hvězdičkami

  • Jmého a příjmení s tituly
  • Kalendářní rok odevzdání rigorózní práce
  • Název rigorózní práce
  • Název oboru, ve kterém je rigorózní práce obhajována

Doporučujeme také dodržet grafickou podobu vzorů (použitý font může být libovolný). 

Uvedné vzory jsou platné pro rigorózní práce podané od 1. prosince 2015.

Seznam stránek:

  • Tvrdé desky 
  • První strana 
  • Druhá strana - je to překlad první strany do angličtiny
  • Kompletní text již obhájené kvalifikační práce, na základě které bude podána žádost o uznání za rigorózní práci

Vzory ke stažení