Student Support Centre (SSC)

Nabízíme pomoc každému začínajícímu studentovi

Student Support Centre (SSC) je aktivita iniciovaná Fakultou aplikovaných věd. Projekt úspěšně běží již od roku 2017 a pomáhá studentům FAV, FST a FEK překonávat obtíže počátku studia.

Cílem je BEZPLATNÁ podpora studentů prvního ročníku, kteří mohou mít problémy s úvodními předměty matematiky, informatiky, mechaniky a fyziky

Provoz SSC probíhá elektronicky prostřednictvím služby Discord. Konzultace jsou poskytovány průběžně, bez předem určeného času. Kromě této služby mohou tutoři poskytovat konzultace i pomocí jiných prostředků vzdálené komunikace (Zoom, Meet, e-mail, …).

Aktivitu SSC podpořili ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287, MŠMT a Evropská unie prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Je to fakt dřina, hodila by se mi rada zkušenějšího

Nestyďte si říci o pomoc a čím dříve, tím lépe. Odměna bude stát za to, protože studentský život na univerzitě je plný skvělých zážitků a získáte skvělý start pro svou budoucí kariéru.

Základním prostředkem pro konzultace je služba Discord. V kanálech ssc-mat, ssc-inf a ssc-mech je možné diskutovat problematiku předmětů pokrývaných Student Support Centrem. Uživatelé ze skupiny SSC-INF a SSC-MAT je možné také přímo oslovit s požadavkem na konzultaci.

Diskutovat je možné jakákoli témata z následujících předmětů:

 • matematika: KMA/M1, KMA/M2, KMA/MA1, KMA/MA2, KMA/M1S, KMA/M2S, KMA/MA1E, KMA/M2E, KMA/ZM1, KMA/ZM2 (po dohodě také KMA/LAA)
 • informatika: KIV/PPA1, KIV/PPA2, KIV/OOP, KIV/UPG, KIV/ADT, KIV/IDT
 • mechanika
 • fyzika

Pomoc/konzultace je poskytována bezplatně, účast je interně evidována pro potřeby support centra, evidence však není poskytována vyučujícím předmětů a nemá žádný vliv na hodnocení v daných předmětech.

Nechci nechat kolegyně a kolegy z prváku na holičkách

Hledáme tutory, tj. studenty/studentky 2.-5. ročníku FAV, případně FST a FEK, kteří by si chtěli přivydělat poskytováním konzultací mladším spolužákům. Nabízíme odměnu podle rozsahu poskytovaných služeb, požadujeme dobré znalosti alespoň některého z doučovaných předmětů, tj. na úrovni známky výborně nebo alespoň velmi dobře. Máte-li zájem, ozvěte se prosím Světlaně Tomiczkové na e-mail svetlana@kma.zcu.cz, případně přijďte osobně do UC 258.

Na koho se můžu obrátit, když mi při učení teče do bot...

Garanti projektu SSC

Tutoři z řad starších spolužáků

 • Marek Zábran, zabran@students.zcu.cz
  Discord: MARK#7813; Discord nově: markz137 
  Předměty: PPA1, PPA2, OOP, PT
 • Petr Kučera, kucerape@students.zcu.cz
  Discord: Petr Kučera#1968; Discord nově: petrkucera   
  Předměty: M1S, M2S, ZM1, ZM2; KME/PP1
  Pozn. Po domluvě možnost i MS Teams nebo jiná platforma
 • Zuzana Káčereková, kacerekz@students.zcu.cz
  Discord: ZuziKac#7299; Discord nově: zuzikac 
  Předměty: PPA1, PPA2, OOP, PT
 • Kateřina Sůsová, ksusova@students.zcu.cz
  Discord: Kačka Sůsová#8164; Discord nově: kackasusova  
  Předměty: Mechanika
 • Jakub Hrušovský, jhruso@student.zcu.cz
  Discord: Určitě ne Wolfas#7652; Discord nově: wolfasthecapitalist 
  Předměty: PPA1, PPA2, OOP, PT
 • Matěj Černý, matcerny@students.zcu.cz
  Discord: Cobble#3616; Discord nově: cobble0 
  Předměty: PPA1, PPA2, OOP, PT, PC
 • Tomáš Eisenhammer, eisentom@students.zcu.cz
  Discord Deeny#3021; Discord nově: deeny_  
  Předměty: MA1, MA2, LAA, STA, KIN, D, PP1
 • Lukáš Runt, lrunt@students.zcu.cz
  Discord: lrunt#6328; Discord nově: lrunt  
  Předměty: PPA1, PPA2, OOP, PT
 • Michal Polákpolakmi@students.zcu.cz
  Discord: Three4#1770; Discord nově: .three4 
  Předměty: Matematika
 • Jakub Král, jkral@students.zcu.cz
  Discord: Jakub Král#5966; Discord nově: tucnejlachtancz
  Předměty: ZM1, ZM2, KEM/STA (statistika)
  Pozn. Možnost ZOOM nebo MS Teams
 • Václav Procházka, vaproch@students.zcu.cz
  Discord: prochac#5904; Discord nově: prochac.
  Předměty: Informatika
 • Jiří Bloch, jbloch@students.cz.cz
  Discord nově: LordSaviour
  Předměty: Fyzika