37

Bakalářské studium

Základ pro vaši budoucí úspěšnou kariéru. Přihlášky do 2. května 2024.
Jak podat přihlášku Nabídka studia

Základní informace

Přihlášky lze podávat do 2. května 2024. 

Přijímací řízení

Fakulta nabízí studium v široké škále studijních programů, ze kterých si vybere každý zájemce o technické vzdělání. 

Přijímací řízení je nastaveno tak, aby nabízelo možnost ke studiu uchazečům z různých typů středních škol a kritéria pro přijetí zohledňují řadu aspektů (např. dosažený průměr, výsledky z národních srovnávacích zkoušek). 

Garantujeme přijetí - máme eminentní zájem zejména o ty nejkvalitnější uchazeče (úspěšné řešitele vybraných prestižních soutěží apod.), kterým přijetí garantujeme.

Absolvent bakalářského studia získá po ukončení titul Bc. a může pokračovat ve studiu v některém z magisterských programů (titul Ing. nebo Mgr.) nebo se uplatnit v praxi. 

Proč k nám?

 • Kompatibilita systému vysokoškolského vzdělávání s požadavky EU
 • Kreditní systém studia - student sám rozhoduje o studijní zátěži, volí rytmus i obsah studia dle svých potřeb
 • Možnost studia v zahraničí, zapojení do mezinárodních vzdělávacích a mobilitních programů
 • Perspektiva bezproblémového uplatnění absolventa na trhu práce s odpovídajícím finančním ohodnocením
 • Studijní programy a obory v prezenční formě studia s možností volby studia předmětů všech fakult ZČU v Plzni
 • Stipendijní systém podporující vaši motivaci ke studiu a ocenění úspěšných studentů

Co Vás čeká?

 • neanonymní prostředí středně velké fakulty
 • areál školy na klidném místě se spoustou zeleně
 • tramvajová zastávka s názvem Technická přímo u fakulty
 • univerzitní kavárna v budově fakulty
 • moderní komfortně vybavené přednáškové sály
 • studovna
 • fakultní parkoviště
 • v blízkém okolí UniCity living, pekárna, bistro a několik obchodních domů