PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024/2025

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení k bakalářskému studiu lze podávat do 15. srpna 2024.