PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - DOKTORSKÉ STUDIUM AK. ROK 2024/2025

Fakulta aplikovaných věd garantuje studium v doktorských studijních programech se standardní dobou studia 4 roky. Studovat můžete v prezenční nebo kombinované formě.

Seznam oborů nabízených pro příjímací řízení ke studiu v akademickém roce 2024/2025 je součástí podmínek k příjetí ke studiu.
Termín pro podání přihlášek je:
1. kolo 28.2.2024 - přihláška dostupná během prosince 2023 - elektronicky
2. kolo 31.5.2024 - přihlášky elektronicky
3. kolo 25.9.2024 - přihlášky elektronicky

Veškeré informace týkající se přijímacího řízení jsou uvedeny v následujících dokumentech: