Seznam rámcových témat disertačních prací

Upozornění pro uchazeče o studium v doktroských studijních programech

Uchazeč se hlásí na konkrétní rámcové téma disertační práce vypsané pro přijímací řízení ke studiu v příslušném akademickém roce a k jeho školiteli. 
Všem zájemcům o studium doporučujeme kontaktovat budoucího školitele pro podrobné informace k vybranému tématu a jeho studiu.

Kontaktujte školitele pro zjištění informací týkajících se organizace budoucího studia, možnosti zapojení do výzkumné činnosti a finančních příležitostí při studiu.
V případě zahraničních zájemců ze států, u kterých by mohlo dojít k uplatnění mezinárodních sankcí, konzultujte, zda je vybrané téma dostupné a zda je možné jej začít studovat.

SEZNAM RÁMCOVÝCH TÉMAT DISERTAČNÍCH PRACÍ 2024/2025