Přihláška ke studiu - ak. rok 2024/2025

JAK PODAT PŘIHLÁŠKU KE STUDIU

 • Přihláška ke studiu se podává elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
 • vyplňte požadované údaje,
 • doložte přílohy uvedené v podmínkách podle následujících pokynů.

POKYNY K DOLOŽENÍ PŘÍLOH K PŘIHLÁŠCE KE STUDIU V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU V AK. ROCE 2024/2025

Přílohy k přihlášce je nutné doložit pro každou podanou přihlášku jednou z následujících možností, upřednostňujeme elektronickou formu:

DOLOŽENÍ ELEKTRONICKY

Doporučujeme (pokud je to možné) nahrát všechny přílohy, na základě kterých má být přihláška posuzována, hned při podávání přihlášky.

Přílohy se nahrávají v záložce Požadavky oboru v dolní části. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Soubory nahrávejte ve formátu PDF.

Vyberte Typ přiloženého souboru podle toho, která  příloha je nahrávána (odpovídající typy jsou uvedeny níže). Stiskněte tlačítko "Procházet" vyberte soubor a nahrejte jej k e-přihlášce.

Každou přílohu nahrávejte v samostatném souboru, název souboru je libovolný, ale doporučujeme jednoznačné označení z důvodu lepší orientace v přiložených souborech.

K přihlášce je možné nahrát max 7 souborů.

Seznam příloh a doporučené názvy souborů:

 • strukturovaný životopis
  typ - Životopis uchazeče o studium
  doporučený název - zivotopis.pdf

 • stručné zdůvodnění přihlášky ke studiu
  typ - Motivační dopis uchazeče o studium
  doporučený název - zduvodneni.pdf

 • soupis publikací – uvádí se i bakalářská a diplomová práce
  typ - Obecná příloha k e-přihlášce
  doporučený název - publikace.pdf

 • doklad o dosažení magisterského vzdělání
  - diplom (případně nostrifikace), přikládají absolventi magisterského vzdělání, kteří ukončili svá studia před podáním přihlášky.
  typ - Obecná příloha k e-přihlášce
  doporučený název - diplom.pdf

 • seznam absolvovaných předmětů v magisterském studiu
  typ - Obecná příloha k e-přihlášce
  doporučený název - predmety.pdf

 • seznam absolvovaných předmětů v bakalářském studiu
  pouze v případě, že je uchazeč rovněž absolventem bakalářského studia podáním přihlášky.
  typ - Obecná příloha k e-přihlášce
  doporučený název - predmety.pdf

 • diplomová práce nebo její stručný obsah
  - v písemné nebo elektronické formě, netýká se absolventů magisterského studia na FAV ZČU
  typ - Obecná příloha k e-přihlášce
  doporučený název - diplomova-prace.pdf

ZASLÁNÍ POŠTOU

pokud přílohy nedokládáte elektronicky, je možné jejich zaslání na adresu:

Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
studijní oddělení
Univerzitní 8
301 00 Plzeň

OSOBNĚ NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

V případě, že nevyužijete elektronické doložení ani zaslání poštou nebo podáváte přihlášku do 3.kola, je možné přílohy doručit v úředních hodinách na studijní oddělení FAV na adrese:

Fakulta aplikovaných věd
studijní oddělení
Technická 8
Plzeň