Akademický senát fakulty aplikovaných věd

Členové AS FAV v období 2021 - 2023

Zaměstnanecká komora

 1. doc. Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D.
 2. doc. Ing. Jiří Čapek, Ph.D.
 3. Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.
 4. doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D.
 5. Ing. Karel Jedlička, Ph.D.
 6. doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.
 7. doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
 8. prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
 9. Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D.
 10. doc. Ing. Ondřej Straka, Ph.D.
 11. RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
 12. RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

Studentská komora

 1. Ing. Tomáš Ausberger
 2. Ing. Jindřich Havlík
 3. Jan Koloros
 4. Ing. Jiří Martínek
 5. Ing. František Pártl
 6. Bc. Jindřiška Reismüllerová

aktualizováno 7.1.2021

Předsednictvo AS FAV

Předseda AS
doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D.

Místopředsedkyně
RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

Tajemník
Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D.

Zástupce zaměstnanců
doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.

Zástupce studentů
Ing. Jindřich Havlík