Akademický senát fakulty aplikovaných věd

Členové AS FAV v období 2024 - 2026

Zaměstnanecká komora

 1. doc. Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D.
 2. doc. Ing. Jiří Čapek, Ph.D.
 3. doc. Ing. Jindřich Duník, Ph.D.
 4. Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.
 5. doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.
 6. Ing. Karel Jedlička, Ph.D.
 7. prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
 8. Ing. Richard Lipka, Ph.D.
 9. doc. Ing. Ondřej Straka, Ph.D.
 10. RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.
 11. RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
 12. RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

Studentská komora

 1. Ing. Marek Bělohoubek
 2. Ing. Martin Hrabačka
 3. Ing. Jan Koloros
 4. Bc. Jiří Novák
 5. Ing. Natálie Vítová, MSc.
 6. Bc. Jan Vosejpka

 

 

aktualizováno 4.1.2023

Předsednictvo AS FAV

Předseda AS
RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Místopředsedkyně
prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

Tajemník
doc. Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D.

Zástupce zaměstnanců
doc. Ing. Jiří Čapek, Ph.D.

Zástupce studentů
Bc. Jan Koloros