Akademický senát fakulty aplikovaných věd

Členové AS FAV v období 2021 - 2023

Zaměstnanecká komora

 1. doc. Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D.
 2. doc. Ing. Jiří Čapek, Ph.D.
 3. doc. Ing. Jindřich Duník, Ph.D.
 4. Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.
 5. doc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D.
 6. doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D.
 7. Ing. Karel Jedlička, Ph.D.
 8. prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
 9. Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D.
 10. doc. Ing. Ondřej Straka, Ph.D.
 11. RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
 12. RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

Studentská komora

 1. Ing. Tomáš Ausberger
 2. Ing. Marek Bělohoubek
 3. Bc. Jan Koloros
 4. Jiří Novák

 

aktualizováno 5.10.2022

Předsednictvo AS FAV

Předseda AS
doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D.

Místopředsedkyně
RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

Tajemník
Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D.

Zástupce zaměstnanců
doc. Ing. Jiří Čapek, Ph.D.

Zástupce studentů
Bc. Jan Koloros