Zápisy ze zasedání AS FAV

Zápisy z předchozích jednání