HR Award - plánované semináře 2019

Vedení motivačních a hodnotících rozhovorů pro vedoucí týmů a vedení

5.12.2019 od 8 hod. v UC143
registrace: 
trsova@ntis.zcu.cz

Obsah

 • Proč máme vést hodnotící a motivační pohovory?
 • Proces vedení pohovorů – fáze před, v průběhu a po
 • Komunikace se zaměstnancem – verbální a neverbální
 • Řešení obtížných situací
 • Hodnocení – co, kdy, jak hodnotit

Školení bude obsahovat teoretickou část i nácvik rozhovorů.


Leadership (2. skupina)

14.11.2019 od 8 hod. v UC143
registrace: 
trsova@ntis.zcu.cz

Obsah

 • Co je management a co je leadership
 • Kdy řídit, kdy vést
 • Motivace zaměstnanců
 • Řešení konfliktů, neobvyklých situací
 • Moje role leadra
 • Komunikace v týmu
 • Práce s týmem

Odhalování neetického jednání

Rozšiřování znalostí a dovedností řídících a dalších relevantních pracovníků v oblasti personalistiky, HR procesů a jejich implementace

30.10.2019

Obsah

 • Práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců
 • Práva a povinnosti zaměstnanců
 • Nejčastější situace se zaměstnanci a jak je řešit
 • Struktura HR procesů
 • Vedení přijímacích pohovorů
 • Zpětná vazba
 • Komunikace se zaměstnanci (řešení obtížných a konfliktních situací, argumentace a vyjednávání)

Mentoring pro mentory

15.10.2019

Obsah

 • Co je mentoring a vztah k jiným typům podpory (supervize, koučink, poradenství)
 • Základní principy mentoringu a jeho přínos
 • Trénink mentorských dovedností – kladení otevřených otázek, aktivní naslouchání

Školení bude obsahovat teoretickou i praktickou část (vzorové dokumenty, otázky, postupy, atd.).


Leadership (1. skupina)

6.6.2019

Obsah

 • Co je management a co je leadership
 • Kdy řídit, kdy vést
 • Motivace zaměstnanců
 • Řešení konfliktů, neobvyklých situací
 • Moje role leadra
 • Komunikace v týmu
 • Práce s týmem

Management organizační kultury, etiky a whistleblowing

7.3.2019

Obsah

 • Firemní kultura – vysvětlení pojmu, její projevy a dopady
 • Manažerská etika
 • Whistleblowing – vymezení pojmu, současná právní úprava