UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) vydala pro potřeby uchazečů zásady pro otevřený a transparentní nábor zaměstnanců na ZČU. V tomto dokumentu naleznou uchazeči popis průběhu výběrového řízení na ZČU, tento průběh je níže také vizualizován. Seznam aktuálně nabízených pracovních pozic je k dispozici zde (sekce Kariéra na webu ZČU).

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Lhůta pro výběrové řízení
podání přihlášky uchazečem

Přezkoumání přihlášky a příloh a rozhodnutí o konání pohovoru
komisí pro výběrové řízení

Dohodnutí vhodného termínu pro konání pohovoru
kontaktní osobou

Pohovory s uchazeči
před komisí pro výběrové řízení

Vyhodnocení a doporučení vhodného kandidáta
komisí pro výběrové řízení vyhlašovateli

Rozhodnutí o obsazení pracovního místa
vyhlašovatelem

Informování uchazečů
kontaktní osobou

Dokumenty - uchazeč o zaměstnání