Hero_Banners_ostatní_web (4)

Lidské zdroje

Získání, udržení a rozvoj kvalitních a motivovaných zaměstnanců patří k základním pilířům úspěchu každé instituce. Naše fakulta si velmi váží obětavé a poctivé práce všech akademických, výzkumných i THP pracovníků fakulty, a samozřejmě také studentů. Bez jejich usilovné práce bychom nebyli schopni dosáhnout vynikajících výsledků a ocenění, jak v pedagogické, tak ve vědecké oblasti, či při plnění dalších společenských rolí. 

Fakulta aplikovaných věd získala prestižní ocenění HR AWARD v srpnu 2019.