6

věda a výzkum

V základním výzkumu patří fakulta mezi přední výzkumné instituce nejen v České republice, ale i ve světě. Dvě hlavní oblasti výzkumu a vývoje zahrnují oblast nových technologií pro informační společnost a oblast výzkumu a vývoje nových materiálů. Fakulta spolupracuje na projektech s řadou regionálních, národních a nadnárodních společností.

V roce 2012 získala projekt na založení evropského centra excelence s názvem Nové technologie pro informační společnost (NTIS). V tomto centru je soustředěna významná část výzkumných aktivit celé fakulty.

Mnoho našich studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijní programech se také zapojuje do výzkumných aktivit jako členové oborových a mezioborových týmů.

V souladu s cíli centra je výzkum prováděn v následujících programech:

  • Kybernetické systémy
  • Informační technologie
  • Heterogenní materiály
  • Tenkovrstvé materiály
  • Matematické modely
  • Geoprostorová data