Je možné si v průběhu roku dozapsat nějaký předmět na letní semestr?

Ano, v průběhu upřesňujícího zápisu koncem ledna je možné si nechat dozapsat předmět(y). 

Jak na to?

Dozapsání předmětu je možné pouze v průběhu tzv. týdne upřesňujícího zápisu (koncem ledna nebo začátek února).

  1. Vyzvednout na studijním oddělení žádost a vyplnit ji.
  2. Pokud je na předmětu kapacita zaplněna, je potřeba požádat garanta o navýšení.
  3. Na studijní oddělení si zapsat předmět do indexu a zápis nechat potvrdit.

Možné problémy

  • Pokud zapsáním předmětu překročíte povolenou hranici 75 kreditů za rok, budete potřebovat ještě souhlas proděkana pro vzdělávací činnost, který za Vás zajistí studijní oddělení.
  • Garant předmětu sice souhlasí, ale odmítl zvýšení kapacity. Musíte tedy počkat, jestli se někdo neodepíše, pokud ne, máte bohužel smůlu.
  • I když garant zvýšil kapacitu předmětu, na studijním oddělení zjistí, že předmět je zase plný. To znamená, že byl někdo rychlejší a zapsal se na předmět před Vámi. Nezbývá než se znovu vydat za garantem.
Zpět nahoru

Potřebuji zrušit předmět v letním semestru, co mám dělat?

Zrušení předmětu je možné v průběhu upřesňujícího zápisu koncem ledna. Budete potřebovat odůvodnění, proč předmět rušíte a souhlas proděkana pro vzdělávací činnost (vyjádření k žádosti zajišťuje studijní oddělení). 

Zpět nahoru

Kdy se koná zápis studentů do vyšších ročníků?

Kompletní informace o průběhu zápisů studentů do vyšších ročníků v aktuálním akademickém roce najdete v příslušné vyhlášce děkana na úřední desce FAV - vnitřní normy.

Zpět nahoru