Rozvrhy

Osobní rozvrhy všech studentů jsou dostupné po přihlášení na Portálu ZČU.

Změna rozvrhu pro ak. rok 2023/2024

ŽÁDOST O ZAPSÁNÍ NOVÉHO NEBO ODEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘEDMĚTU

Žádost se podává elektronicky na portal.zcu.cz - Moje studium - Studentské žádostiNávod na elektronické podání žádosti

Upřesňující zápis - letní semestr

Změna rozvrhu bude dostupná od 29.1.2024 od 6:00 do 11.2.2024. Změna se provádí elektronicky po přihlášení na portal.zcu.cz (studenti s Orion kontem) nebo stag-predzapis.zcu.cz (studenti bez Orion konta) . Přečtěte si pozorně pokyny v návodech níže.

Výjimky: Předměty KTS/TV, KTS/KS a KTS/ZLK lze zapsat pouze se souhlasem katedry – v termínu 5. až 9.2.2024 zaslat na mail mudrova@kts.zcu.cz žádost o dodatečné zapsání předmětu, případně lze osobně vyřídit papírovou žádost. 

Projekty xxx/PRJx lze zapsat pouze se souhlasem garanta.

  • Grafický předzápis

    Je určen pro změnu rozvrhové akce, která má v době provádění změny dostupnou volnou kapacitu. Změna se projeví okamžitě po uložení, proto doporučujeme využití především této možnosti změny rozvrhu. Ovládání předzápisu je stejné jako při přípravě rozvrhu pro zimní semestr s tím omezením, že není možné přidávat nové nebo odebírat již zapsané předměty. V tomto případě je nutné kontaktovat studijní oddělení.
  • Burza zápisů

    Je určena pro případ, že má student zájem o změnu rozvrhové akce, která je v době provádění úprav rozvrhu plně obsazena. Použitím burzy je v tomto případě možné podat objednávku o změnu na obsazenou rozhovou akci.  Požadavek bude zařazen do fronty a pouze v případě, že dojde k uvolnění kapacity na požadované akci, dojde k vyřízení objednávky. Ke změně dochází jednou denně v nočních hodinách. Není tedy ani do skončení období jisté, zda bude možné nakonec změnu realizovat.

Návody