Formuláře používané na studijním oddělení FAV

Univerzální formulář

Univerzální formulář lze použít na jakékoliv požadavky týkající se změn při studiu
(např. o zápis, zrušení předmětu, zvýšení limitu počtu kreditů, ...)


Žádost o mimořádné stipendium


Žádost o zapsání nového nebo odebrání stávajícího předmětu

Žádost je možné podat před začátkem semestru elektronicky na portal.zcu.cz - Moje studium - Studentské žádosti. Návod na podání elektronické žádosti


Žádost o uznání předmětů

Žádost se podává elektronicky - postupujte podle následujících pokynů

POZOR:
Předmět KTS/TV - automaticky se uzná pouze jedna tělesná výchova. Pokud chcete uznat více tělocviků, je třeba předměty ručně spárovat - viz návod.

Nově přijatí studenti (bez ORION konta)

přihlaste se na https://stag-predzapis.zcu.cz/portal/ a pokračujte na položku Studentské žádosti. Před podáním žádosti si přečtětě podrobný návod.

Studenti s ORION kontem

přihlaste se na https://portal.zcu.cz/portal/ a pokračujte na položku v části Moje studium - Studentské žádosti. Před podáním žádosti si přečtětě podrobný návod.

Vyjádření garanta předmětu

Návod je určen pro garanty předmětů, jak postupovat při zadání vyjádření k žádosti o uznání předmětu.


Oznámení o zanechání studia

Oznámení o zanechání studia je možné podat v kterékoliv době probíhajícího studia. Oznámení je možné podat elektronicky na portal.zcu.cz - Moje studium - Studentské žádosti. Návod na podání elektronického oznámení


Zkrácené přijímací řízení - změna studijního oboru/programu

Univerzální formulář

Soutěž o mimořádné stipendiuM pro studenty 1. ročníku bakalářského studia po zimním semestru

Žádost o zapSání nového nebo odebrání stávajícího předmětu

Žádost o uznání předmětu

Oznámení o zanechání studia