Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška (SDZ) je poslední zkouškou studenta doktorského studijníhou programu. Možnost podat přihlášku k SDZ mají studenti, až po složení všech předmětů z individuálního studijního plánu. Po složení SDZ se student věnuje výzkumné činnosti s ohledem na cíle jeho disertační práce a po té zpracovává dosažené výsledky do formy disertační práce.

K přihlášení použijte následující formulář.

Seznam odborníků schválených VR FAV pro členství v komisích pro státní doktorskou zkoušku