25

Přijímací řízení- Navazující magisterské studium

Přihláškou to začíná - zvolte program, podejte přihlášku a vyčkejte na pozvánku k zápisu.
Přihláška ke studiu Podmínky k přijetí

ak. rok 2020/2021

Fakulta aplikovaných věd je vnímána jako škola s náročným studiem, které vyžaduje hluboký zájem o studovaný obor a motivaci k pracovnímu nasazení.
Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme si však plně vědomi toho, že zdaleka ne všichni uchazeči mají vytvořeny optimální podmínky pro přípravu na toto náročné studium již na střední škole.
Tomu také odpovídá forma našeho přijímacího řízení, která nabízí různá kritéria pro přijetí a zohledňuje řadu aspektů (např. typ střední školy, dosažený průměr, výsledky z národních srovnávacích zkoušek).
Na druhé straně máme eminentní zájem zejména o ty nejkvalitnější uchazeče (úspěšné řešitele vybraných prestižních soutěží apod.), kterým přijetí garantujeme.

sancomat-v01-220-133