HR Award - plánované semináře 2020

Genderový audit v instituci (Komunita pro změnu)

8.12.2020 - 9:30-12:00 , registrace zde.

Obsah
Webinář nabídne úvodní seznámení s problematikou Genderových auditů v institucích.

 • Co je genderový audit?
 • Jaké informace a data budete k šetření potřebovat?
 • Koho zapojit?
 • Jak sbírat a vyhodnocovat data?

Na webináři se dozvíte odpovědi na tyto otázky, praktické příklady pro design auditu a další informace.

Lektorky: Timea Crofony & Pavla Rypáčková (teoretická část)
Dita Jahodová & Klára Čmolíková Cozlová (praktické zkušenosti z auditů)

Více informací: timea.crofony@soc.cas.cz & pavla.rypackova@soc.cas.cz


Plány genderové rovnosti (Komunita pro změnu)

19.11.2020  9:30-12:00 , registrace zde.

Obsah
Zatímco v České republice je implementace plánu genderové rovnosti zatím výjimkou a jejich tvorba doporučením, v zahraničí jsou povinnou součástí strategického plánování vysokých škol a výzkumných organizací již mnoho let. Ačkoli na české národní legislativní úrovni nejsou jeho příprava a zavedení ještě zdaleka povinná, je jeho přijetí nově podmínkou pro žádání a získání prostředků z nového rámcového programu HORIZONT EVROPA. Abychom české žadatelské instituce podpořily a pomohly jim se zorientovat v nastalé situaci, provedeme Vás následujícími otázkami a tématy:

 • Co je plán genderové rovnosti?
 • Jaká kritéria musí plán genderové rovnosti splňovat?
 • Jakým oblastem je nutné se věnovat?
 • Fáze plánu: příprava, implementace, monitoring a evaluace

Timea Crofony & Pavla Rypáčková


Odhalování neetického jednání

1.12.2020 od 10:00 v UV-115b
registrace: 
https://czv.zcu.cz/Kurz/odhalovani-neetickeho-jednani/

Obsah

 • připraven je komentář ke znění Etického kodexu ZČU spolu s příklady a interpretací některých pasáží
 • k dispozici je slovníček s celkem 33 klíčovými výrazy (srovnej s definicí výrazů Evropské charty pro výzkumné pracovníky)
 • krátké teoretické pojednání o pojmech etika a morálka
 • přiloženy jsou i další materiály, jako příklady jiných kodexů apod.

Odhalování neetického jednání

24.11.2020 od 15:00 v UV-115b
registrace: 
https://czv.zcu.cz/Kurz/odhalovani-neetickeho-jednani/

Obsah

 • připraven je komentář ke znění Etického kodexu ZČU spolu s příklady a interpretací některých pasáží
 • k dispozici je slovníček s celkem 33 klíčovými výrazy (srovnej s definicí výrazů Evropské charty pro výzkumné pracovníky)
 • krátké teoretické pojednání o pojmech etika a morálka
 • přiloženy jsou i další materiály, jako příklady jiných kodexů apod.

Správný průběh výběrového řízení

19.11.2020 od 12:30 hod. v UV116a
registrace: 
https://czv.zcu.cz/Kurz/spravny-prubeh-vyberoveho-rizeni/ 

Obsah

Seminář je určen vedoucím zaměstnancům.

Seminář vedený externím lektorem, jehož cílem je prohloubit znalosti nejen vedoucích zaměstnanců o náležitostech výběrového řízení (náboru) zaměstnanců.

Součástí bude též diskuze a sdílení zkušeností s účastníky, jakož i představení praktických příkladů či představení modelové situace (vedení pohovoru).


Správný průběh výběrového řízení

15.10.2020 od 12:30 hod. v UV116a
registrace: 
https://czv.zcu.cz/Kurz/spravny-prubeh-vyberoveho-rizeni/ 

Obsah

Seminář je určen vedoucím zaměstnancům.

Seminář vedený externím lektorem, jehož cílem je prohloubit znalosti nejen vedoucích zaměstnanců o náležitostech výběrového řízení (náboru) zaměstnanců.

Součástí bude též diskuze a sdílení zkušeností s účastníky, jakož i představení praktických příkladů či představení modelové situace (vedení pohovoru).


Time Management

11.6.2020 od 8 hod. v UC143
registrace: 
trsova@ntis.zcu.cz

Obsah

 

 • Cíle a význam time managementu v dnešní praxi
  – time management IV. generace, osobní prosperita a její součásti
 • 3 klíče spokojenosti 
  - kontrola, smysl, zaujetí činností – flow
 • Vzorec změny a jeho praktická aplikace
 • Cíle x vize, v souladu s hodnotami a rolemi
 • Zloději času
  – pojmenování a co s nimi, jak jsem na tom já, jaké jsou moje silné a slabé stránky ve využívání času – co s tím, kdy jsme efektivní
 • Zdroje času a osobní efektivity
  – jak pracuje naše mysl, biorytmus, návyky, koncentrace, jak se vypořádat s prokrastinací
 • Praktické tipy a nástroje pro organizaci času
 • Lifehacky
  – vychytávky: pravidlo 2 minut, pomodoro technika, STOP,  porcování slona, sněz tu žábu, 10-10-10, jeden herec na jevišti aj.

Odhalování neetického jednání

Odhalování neetického jednání

Odhalování neetického jednání

Vedení motivačních a hodnotících rozhovorů pro vedoucí týmů a vedení

13.2.2020 od 8 hod. v UC143
registrace: 
trsova@ntis.zcu.cz

Obsah

 • Proč máme vést hodnotící a motivační pohovory?
 • Proces vedení pohovorů – fáze před, v průběhu a po
 • Komunikace se zaměstnancem – verbální a neverbální
 • Řešení obtížných situací
 • Hodnocení – co, kdy, jak hodnotit

Školení bude obsahovat teoretickou část i nácvik rozhovorů.


Time Management

23.1.2020 od 8 hod. v UC143
registrace
trsova@ntis.zcu.cz

Obsah

 • Cíle a význam time managementu v dnešní praxi
  – time management IV. generace, osobní prosperita a její součásti
 • 3 klíče spokojenosti
  - kontrola, smysl, zaujetí činností – flow
 • Vzorec změny a jeho praktická aplikace
 • Cíle x vize, v souladu s hodnotami a rolemi
 • Zloději času
  – pojmenování a co s nimi, jak jsem na tom já, jaké jsou moje silné a slabé stránky ve využívání času – co s tím, kdy jsme efektivní
 • Zdroje času a osobní efektivity
  – jak pracuje naše mysl, biorytmus, návyky, koncentrace, jak se vypořádat s prokrastinací
 • Praktické tipy a nástroje pro organizaci času
 • Lifehacky
  – vychytávky: pravidlo 2 minut, pomodoro technika, STOP, porcování slona, sněz tu žábu, 10-10-10, jeden herec na jevišti aj.