Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium je určeno pro všechny studenty prezenční formy studia bez ohledu na stupeň studia a řídí se pravidly uvedenými na stránkách Informačního a poradenského centra.