Státní závěrečná zkouška

Bakalářské nebo navazující magisterské studium je zakončeno absolováním po úspěšném složení státní záverečné zkoušky. Před vykonáním této zkoušky je nutné splnit všechny podmínky studovaného studijního plánu a další náležitosti, které jsou uvedeny v rozhodnutí děkana.

Řádné ukončení studia na FAV v akademickém roce 2023/2024