Bakalářské studium - příjímací řízení - podrobné informace

1. kolo

 1. Přihláška podána v 1. kole přijímacího řízení (do 30.4.2023). 
 2. Poplatek za přihlášku 500 Kč.
 3. Přílohy k přihlášce doložené do 30.4.2023.
 4. Splnění kritérií pro přijetí:
  1. Středoškolské průměry z posledních třech let studia, celkový průměr do 1,5 (studium ukončeno nejdříve  1.1.2020).

   NEBO

  2. Pokud nejsou středoškolské průměry k dispozici nebo nejsou dostatečné, je nutno absolvovat SCIO testy. V 1. kole přijímacího řízení lze zohlednit pouze SCIO testy z období nejdříve 1.9.2021 a nejpozději 30.4.2023. Žádné další SCIO testy nelze v 1. kole uplatnit. SCIO testy konané později bude možné použít pouze v 2. kole přijímacího řízení, kam je nutné podat samostatnou přihlášku.

   Pokud 4) nedoloženo,  pak nelze uchazeče přijmout.

 5. Pokud 4) doloženo a budou splněny vyhlášené podmínky, nutno doložit do 16.6.2023 nostrifikaci.
  1. Nostrifikace SŠ vzdělání – MŠMT – kontaktovat Krajský úřad

   NEBO

  2. posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do stud. programů FAV – viz Nostrifikace

   V případě 5b) je nutno podat „žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení“, uhradit poplatek 500 Kč (vyhláška rektora 10R/2021) + doložit požadované dokumenty.

   Výjimka z 5): Pokud se na uchazeče vztahuje zákon č. 67/2022 Sb. (nutno doložit!), lze maturitní vysvědčení (SŠ studium ukončeno do 16.6.2023, ale není k dispozici dokument – maturitní vysvědčení) nahradit čestným prohlášením – vzor je ke stažení zde. Zároveň je možné v souladu s rozhodnutím rektora 13R/2022 uchazeče osvobodit od poplatku.

 6. Doložit znalost českého jazyka úrovně nejméně B1 SERR nejpozději do 16.6.2023.

Pokud znalost ČJ + nostrifikace nebude doložena do výše uvedených termínů, pak nelze uchazeče přijmout.

 

2. kolo

V případě vyhlášení 2. kola budou informace oznámeny nejpozději 9.7.2023.

Čestné prohlášení - vzor