Bakalářské studium - příjímací řízení - podrobné informace

1. kolo

 1. Přihláška podána v 1. kole přijímacího řízení (do 2.5.2024). 
 2. Poplatek za přihlášku 600 Kč.
 3. Přílohy k přihlášce doložené do 2.5.2024.
 4. Splnění kritérií pro přijetí:
  1. Středoškolské průměry z posledních třech let studia, celkový průměr do 1,5 (studium ukončeno nejdříve  1.1.2021).

   NEBO

  2. Pokud nejsou středoškolské průměry k dispozici nebo nejsou dostatečné, je nutno absolvovat SCIO testy. V 1. kole přijímacího řízení lze zohlednit pouze SCIO testy z období nejdříve 1.9.2022 a nejpozději 2.5.2024. Žádné další SCIO testy nelze v 1. kole uplatnit. SCIO testy konané později bude možné použít pouze v 2. kole přijímacího řízení, kam je nutné podat samostatnou přihlášku.

   Pokud 4) nedoloženo,  pak nelze uchazeče přijmout.

 5. Pokud 4) doloženo a budou splněny vyhlášené podmínky, nutno doložit do 17.6.2024 nostrifikaci.
  1. Nostrifikace SŠ vzdělání – MŠMT – kontaktovat Krajský úřad

   NEBO

  2. posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do stud. programů FAV – viz Nostrifikace

   V případě 5b) je nutno podat „žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení“, uhradit poplatek 500 Kč (vyhláška rektora 10R/2021) + doložit požadované dokumenty.

 6. Doložit znalost českého jazyka úrovně nejméně B1 SERR nejpozději do 17.6.2024 - lze uplatnit pouze zkouška z českého jazyka pro cizince pro účely přijímacího řízení na Ústavu jazykové přípravy (ÚJP) Západočeské univerzity v Plzni, nebo lze nahradit potvrzením o složení Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE).

Pokud znalost ČJ + nostrifikace nebude doložena do výše uvedených termínů, pak nelze uchazeče přijmout.

 

2. kolo

O vyhlášní 2. kola bude rozhodnuto nejpozději 9.7.2024.

 

Čestné prohlášení - vzoR